ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Ανατροφοδότηση (feedback) για τις αιτήσεις που δεν έλαβαν επιχορήγηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Οργανωσιακές επιχορηγήσεις για τη στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών»

Οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που έκαναν αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Οργανωσιακές επιχορηγήσεις για τη στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών» και δεν έλαβαν επιχορήγηση έχουν την ευκαιρία να λάβουν ανατροφοδότηση (feedback) μέσω τηλεφωνικής συνάντησης με τους Διαχειριστές Προγραμμάτων του Active citizens fund.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της φόρμας που ακολουθεί έως τις 5 Ιουλίου 2022: https://bit.ly/3Qgn6AZ