ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

Δέσμευση του συνολικού ποσού για την Πρόσκληση Διμερών Σχέσεων του Active citizens fund Greece

Η Πρόσκληση Διμερών Σχέσεων για την υποστήριξη ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και φορέων από τις Δωρήτριες χώρες Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία στο πλαίσιο του Active citizens fund έχει γνωρίσει μεγάλη ανταπόκριση τις τελευταίες ημέρες. Θα θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν το τελευταίο διάστημα και είναι υπό αξιολόγηση έχουν δεσμεύσει το συνολικό διαθέσιμο ποσό της πρόσκλησης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των € 162.000. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν από εδώ και στο εξής θα τεθούν σε λίστα επιλαχόντων με βάση την ημερομηνία υποβολής τους.

Η περαιτέρω αξιολόγηση των αιτήσεων θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα πόρων, όπως αυτή θα διαμορφωθεί το επόμενο διάστημα. Επιπλέον, θα υπάρξει ενημέρωση σχετικά με οποιαδήποτε εξέλιξη αφορά την Πρόσκληση Διμερών Σχέσεων του Active citizens fund Greece μέσω ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα μας.

Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών για το ενδιαφέρον που έχουν εκφράσει για αυτήν την πρωτοβουλία.