Οι διμερείς πρωτοβουλίες που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Διμερών Σχέσεων είναι οι ακόλουθες:

 

Φορέας: International Development Norway ASΧώρα: Νορβηγία
Εταίρος: Ινστιτούτο Ανάπτυξης ΕπιχειρηματικότηταςΧώρα: Ελλάδα
Σκοπός:
Ο κύριος σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η δικτύωση της IDN με φορείς από την Ελλάδα, με σκοπό τoν από κοινού σχεδιασμό προτάσεων έργου για υποβολή στο Πρόγραμμα ACF. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στην Ελλάδα η IDN συναντήθηκε με τους παρακάτω φορείς: Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στη Λάρισα, Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ), Euroconsultants/ IATAP & Q Plan Internation στη Θεσσαλονίκη, ANCE, Social Hackers & InterMediaKT στην Αθήνα. Ως αποτέλεσμα, 2 προτάσεις έργου υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του ACF
Περίοδος υλοποίησης: 8/5 – 21/6 2019

Φορέας: ΑίτημαΧώρα: Ελλάδα
Εταίρος:  NOAS | Χώρα: Νορβηγία
Σκοπός:
Οι δύο οργανώσεις συνεργάζονται εδώ και 10 χρόνια μέσα από σύνταξη εκθέσεων και χειρισμό υποθέσεων, καθώς επίσης μέσω τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών. Μέσα από τη διμερή πρωτοβουλία επιθυμούν να εμβαθύνουν την συνεργασία τους με την ανάληψη κοινών δραστηριοτήτων καθώς και την ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας. Ειδικότερα, η πρωτοβουλία περιλαμβάνει ανταλλαγή επισκέψεων για την διερεύνηση της δυνατότητας υλοποίησης κοινού προγράμματος εποπτείας εντός του τρέχοντος έτους. Το πρόγραμμα εποπτείας θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα που επιστρέφονται στην Ελλάδα από τη Νορβηγία (και πιθανόν και από άλλες Σκανδιναβικές χώρες) αλλά θα περιλάβει επίσης και άτομα που βρίσκονται στην Ελλάδα και έχουν μέλη της οικογένειάς τους τα οποία ζητούν άσυλο ή έχουν καθεστώς πρόσφυγα στη Νορβηγία.
Περίοδος υλοποίησης: 30/4 – 5/6 2019

Φορέας: Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων ΑΛΜΑΧώρα: Ελλάδα
Εταίρος: Institutt for anvendt atferdsanalyse AS |ΧώραΝορβηγία
Σκοπός:
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας διμερών σχέσεων, τριμελής ομάδα συνεργατών του συλλόγου ΑΛΜΑ θα μεταβεί στις εγκαταστάσεις του ΙΑΑ στην Νορβηγία, προκειμένου να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω η συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων, με στόχο την ανταλλαγή και μεταφορά γνώσης, εμπειρίας και καλών πρακτικών και την διερεύνηση πρόθεσης προετοιμασίας μίας κοινής πρότασης έργου στο πλαίσιο του Active citizens fund. Ειδικότερα, θα αναλυθούν τα προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, ενισχυτικής διδασκαλίας/βοήθειας στο σχολείο, συμβουλευτικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Περίοδος υλοποίησης: 19/6 – 31/12 2019

Φορέας: Σύνδεσμος μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Νομού ΗρακλείουΧώρα:
Εταίρος: KUN Centre for Equality and Diversity |Χώρα: Νορβηγία
Σκοπός:
Οι δύο οργανισμοί θα συμμετέχουν από κοινού στο 3ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Ενδοοικογενειακή Βία, στο Όσλο (Σεπτέμβριος 2019). Οι στόχοι της συνάντησης είναι (α) η παρουσίαση 2 θεμάτων – παρουσιάσεων του φορέα, (β) η δικτύωση του φορέα στην Νορβηγία με ομοειδείς φορείς και η (γ) η βιώσιμου χαρακτήρα ανταλλαγή τεχνογνωσίας και επίτευξη συνεργασίας με φορείς από τις χώρες που «πρωτοπορούν» στη θεματική. Σε επόμενο βήμα, οι εταίροι της πρωτοβουλίας θα σχεδιάσουν την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Active Citizens Fund στη θεματική υποστήριξη θυμάτων βίας και ισότητα των φύλων.
Περίοδος υλοποίησης: 19/6 – 31/12 2019

Φορέας: ΣυμβίωσηΧώρα: Ελλάδα
Εταίρος: The European Wergeland Centre |Χώρα: Νορβηγία
Σκοπός:
Η πρωτοβουλία σκοπεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών. Στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων και η από κοινού προετοιμασία αίτησης στην επικείμενη προκήρυξη του προγράμματος ACF για την ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η εμβάθυνση της σχέσης μέσω του σχεδιασμού συγκεκριμένων κοινών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και η δικτύωση, ανταλλαγή και μεταφορά γνώσεων, τεχνολογίας, εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών.
Περίοδος υλοποίησης: 20/6- 12/11 2019