Οι Citizens in Action στην Ισλανδία

ΦΟΡΕΑΣ:
Citizens in Action | Χώρα: Ελλάδα
ΕΤΑΙΡΟΣ:
SEEDS – SEE beyonD borderS | Χώρα: Ισλανδία
ΠEΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
1/10/2019 – 8/7/2020 (extension due to COVID-19 emergency)

Δύο μέλη των Citizens in Action πραγματοποίησαν επίσκεψη, στην Ισλανδική ΜΚΟ SEEDS με στόχο τη δικτύωση, την ανταλλαγή και μεταφορά γνώσης, εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών και απώτερο σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας των 2 οργανώσεων. Η επίσκεψη έλαβε χώρα στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας από τις 22 μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου 2019. Στη συνάντηση παρουσίασαν οι δύο οργανώσεις τον τρόπο λειτουργίας τους, κοινές δυσκολίες σχετικά με θέματα που αφορούν το κοινό τους πεδίο εργασίας (εθελοντισμός, πολιτειότητα, συνεργασία με τοπικούς φορείς, τοπική ανάπτυξη, πολιτικές επικοινωνίας κτλ). Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε τοπικούς φορείς και παράγοντες  που συνεργάζονται με τους SEEDS, και συζητήθηκαν οι πολιτικές για τη νεολαία και την ενεργό συμμετοχή της στα κοινά. Συζητήσαμε σχετικά με τις οργανώσεις, τις πρωτοβουλίες αλληλεγγύης και τις δράσεις που έλαβαν χώρα στην πόλη τα τελευταία χρόνια ειδικά μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης στην Ισλανδία. Συζητήθηκαν επίσης οι πιθανότητες συνεργασίας των δύο οργανώσεων τόσο σε κοινές δράσεις όσο και σε χρηματοδοτικές προτάσεις που θα αφορούν τα EEA Grants (συμμετοχή των πολιτών στα κοινά). Η επιλογή του συγκεκριμένου εταίρου προέκυψε από το κοινό πεδίο δραστηριότητας, που είναι η συνεργασία με τοπικούς φορείς για δημιουργία κοινωφελών μη κερδοσκοπικών δράσεων και η υποστήριξη αυτών από εθελοντές, τόσο ντόπιους όσο και από άλλες χώρες. Ο εταίρος SEEDS ανέλαβε την οργάνωση της επίσκεψης και των σχετικών συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν. Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης δημιουργήθηκε ένα documentation video, τυπώθηκαν σχετικά φυλλάδια και διοργανώθηκε μία online συνάντηση/εκδήλωση παρουσίασης σχετικά με την εμπειρία της πρωτοβουλίας, όπου συμμετείχαν σχετικοί φορείς και οργανώσεις και εθελοντές.