Διερεύνηση του ενδεχομένου συνεργασίας για υποθέσεις αναγνωρισμένων προσφύγων και αιτούντων άσυλο

ΦΟΡΕΑΣ:
Αίτημα | Χώρα: Ελλάδα
ΕΤΑΙΡΟΣ:
NOAS | Χώρα: Νορβηγία
ΠEΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
30/4/2019 – 5/6/2019

Οι δύο οργανώσεις συνεργάζονται εδώ και 10 χρόνια μέσα από σύνταξη εκθέσεων και χειρισμό υποθέσεων, καθώς επίσης μέσω τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών. Μέσα από τη διμερή πρωτοβουλία επιθυμούν να εμβαθύνουν την συνεργασία τους με την ανάληψη κοινών δραστηριοτήτων καθώς και την ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας. Ειδικότερα, η πρωτοβουλία περιλαμβάνει ανταλλαγή επισκέψεων για την διερεύνηση της δυνατότητας υλοποίησης κοινού προγράμματος εποπτείας εντός του τρέχοντος έτους. Το πρόγραμμα εποπτείας θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα που επιστρέφονται στην Ελλάδα από τη Νορβηγία (και πιθανόν και από άλλες Σκανδιναβικές χώρες) αλλά θα περιλάβει επίσης και άτομα που βρίσκονται στην Ελλάδα και έχουν μέλη της οικογένειάς τους τα οποία ζητούν άσυλο ή έχουν καθεστώς πρόσφυγα στη Νορβηγία.