Ναι μπορώ!

ΕΤΑΙΡΟΣ:
Instituttfor anvendt atferdsanalyse AS | Χώρα: Νορβηγία
ΠEΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
19/6/2019 – 31/12/2019

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας διμερών σχέσεων, τριμελής ομάδα συνεργατών του συλλόγου ΑΛΜΑ θα μεταβεί στις εγκαταστάσεις του ΙΑΑ στην Νορβηγία, προκειμένου να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω η συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων, με στόχο την ανταλλαγή και μεταφορά γνώσης, εμπειρίας και καλών πρακτικών και την διερεύνηση πρόθεσης προετοιμασίας μίας κοινής πρότασης έργου στο πλαίσιο του Active citizens fund. Ειδικότερα, θα αναλυθούν τα προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, ενισχυτικής διδασκαλίας/βοήθειας στο σχολείο, συμβουλευτικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.