Συμμαχία με φορέα στη Νορβηγία και Συμμετοχή στο 3ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Ενδο-οικογενειακή Βία, Όσλο 2019

ΕΤΑΙΡΟΣ:
KUN Centre for Equality and Diversity | Χώρα: Νορβηγία
ΠEΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
19/6/2019 – 31/12/2019

Οι δύο οργανισμοί θα συμμετέχουν από κοινού στο 3ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Ενδοοικογενειακή Βία, στο Όσλο (Σεπτέμβριος 2019). Οι στόχοι της συνάντησης είναι (α) η παρουσίαση 2 θεμάτων – παρουσιάσεων του φορέα, (β) η δικτύωση του φορέα στην Νορβηγία με ομοειδείς φορείς και η (γ) η βιώσιμου χαρακτήρα ανταλλαγή τεχνογνωσίας και επίτευξη συνεργασίας με φορείς από τις χώρες που «πρωτοπορούν» στη θεματική. Σε επόμενο βήμα, οι εταίροι της πρωτοβουλίας θα σχεδιάσουν την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Active Citizens Fund στη θεματική υποστήριξη θυμάτων βίας και ισότητα των φύλων.