Το NTNU συναντά τις Γλώσσες χωρίς Σύνορα

ΦΟΡΕΑΣ:
Γλώσσες χωρίς Σύνορα | Χώρα: Ελλάδα
ΕΤΑΙΡΟΣ:
Norwegian University of Science and Technology | Χώρα: Νορβηγία
ΠEΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
1/3/2020 – 30/4/2020 (extension to fall 2020)

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης πρωτοβουλίας, οι ιδρυτές του μη-κερδοσκοπικού οργανισμού Γλώσσες χωρίς Σύνορα ΑΜΚΕ θα επισκεφτούν 3 ερευνητικές ομάδες στο πανεπιστήμιο NTNU στο Τρόντχαϊμ της Νορβηγίας, για 4 μέρες κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, 2020.

Ο οργανισμός Γλώσσες χωρίς Σύνορα έχει συσταθεί πρόσφατα, και στοχεύει στη συμπερίληψη προσφύγων, μεταναστών κλπ στην ελληνική κοινωνία, εξοικειώνοντάς τους με την ελληνική γλώσσα και κουλτούρα μέσω ενός καινοτόμου εργαλείου, ψηφιακού και πιθανώς και φυσικού, με τη μορφή εφαρμογής-παιχνιδιού.

Η ελληνική ομάδα έχει δημιουργήσει δεσμούς με ερευνητικές ομάδες στους ανωτέρω οργανισμούς, οι οποίες σχετίζονται ιδιαίτερα με τη λύση που αναπτύσσει. Πιο συγκεκριμένα:

  1. Η ομάδα του J. Koreman μελετά τις φωνολογικές διαφορές των γλωσσών και τον τρόπο μετάβασης μεταξύ τους για ένα νέο ομιλητή
  2. Η ομάδα του A. I. Winge μελετά ζητήματα «gamification», με έμφαση στις εκπαιδευτικές διαδικασίες
  3. Η ομάδα της M. Divitini ασχολείται με την «κοινωνική συμπερίληψη» και την εκπαίδευση με τεχνολογικά μέσα

Η ενίσχυση ευπαθών ομάδων είναι ήδη κομμάτι της δραστηριότητας των παραπάνω ομάδων, ενώ τα πεδία τους σχετίζονται έντονα με τη λύση που θέλουμε να αναπτύξουμε.

Σκοπός της επίσκεψης είναι:

1) η γνωριμία με την ομάδα μας σε βάθος, με σκοπό την περαιτέρω αναγνώριση σημείων συνεργασίας,

2) η διερεύνηση για την πιθανή κοινή υποβολή προτάσεων έργου στο μέλλον, στο πλαίσιο του ACF, ή άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων,

3) η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και γνώσεων γύρω από τα κοινά αντικείμενα συνεργασίας

Οι σκοποί α) και β) θα επιτευχθούν μέσα από την αναλυτική παρουσίαση και συζήτηση του έργου και των στόχων της κάθε ομάδας, ενώ ο σκοπός γ) θα λάβει χώρα μέσα από παρουσιάσεις και σεμινάρια που αφορούν την τεχνογνωσία κάθε ομάδας.

Τέλος, θα αναπτύξουμε ένα μικρό σύνολο καρτών που συνδέουν τα ελληνικά με τα νορβηγικά, ενθαρρύνοντας την πολιτιστική αλληλεπίδραση των εμπλεκόμενων ομάδων, και την εξοικείωσή τους, τόσο στο τρέχον πρόγραμμα, όσο και σε επόμενα.