18 & 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 16:00 - 19:00

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου Μέρος Α’ & Β’

Το εργαστήριο εισηγείται η κ. Ειρήνη Ανδριώτη, Project Coach & Career Facilitator στην Compass Services και μέλος του Δικτύου Μεντόρων του Social Dynamo. Το εργαστήριο χωρίζεται σε δύο ενότητες ( 18 και 19 Ιουνίου 16:00-19:00) και είναι υποχρεωτική η συμμετοχή και στις  δύο.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Business Plan για ΜΚΟ

Μία από τις σημαντικότερες και πιο απαιτητικές επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι η κατάρτιση ενός business plan είτε πρόκειται για τη δημιουργία μίας νέας οικονομικής μονάδας είτε για την ανάληψη ενός νέου επενδυτικού έργου. Μα, χρειάζεται μια Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Business Plan? Είναι μια ΜΚΟ επιχείρηση;

Σε αυτό το σεμινάριο θα απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα και θα εξοπλιστούμε με χρήσιμα εργαλεία προσαρμοσμένα στο περιβάλλον λειτουργίας μιας ΜΚΟ.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε κάθε εμπλεκόμενο στη διαδικασία υλοποίησης έργων και λειτουργίας του οργανισμού

 

Σκοπός

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η αποδοχή της χρησιμότητας του Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) και η κατανόηση της ανατομίας του μέσα από πρακτικές ασκήσεις και πραγματικά παραδείγματα εφαρμογής. Επειδή υπάρχουν πάρα πολύ λόγοι εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου (χρηματοδότηση, σχεδίαση  στρατηγικών στόχων, διαμόρφωση οικονομικού πλάνου, συμμετοχή σε σχήματα συνεργασιών) με το παρόν σεμινάριο, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την δημιουργία του Επιχειρηματικού Σχεδίου του Οργανισμού όπου δραστηριοποιούνται.

 

Περιεχόμενο

Μέρος Α              Ποιοι εμπλέκονται στη διαδικασία ανάπτυξης ενός Business Plan;

Πώς συνδέεται με την Στρατηγική της Οργάνωσης;

Ποια είναι η σύνδεση με το περιβάλλον; Υφίσταται η έννοια του «ανταγωνισμού» στο οικοσύστημα των ΜΚΟ;

Ποια είναι η δομή και τα είδη του business plan;

Πώς αποτυπώνονται οι στρατηγικές προτεραιότητες της Οργάνωσης στο σχέδιο;

Πως αναγνωρίζουμε κανάλια διανομής και τρόπους διείσδυσης στην Αγορά;

Πώς το σχέδιο γίνεται δράσεις;

Μέρος Β

Το πλάνο Marketing και τι ισχύει κατ’ αναλογία στις ΜΚΟ

Το πλάνο ανάπτυξης και παραγωγής (προϊόντων & υπηρεσιών)

Το οικονομικό πλάνο – Εκπόνηση Προϋπολογισμού – Καθορισμός Απαιτούμενης Επένδυσης

Εντοπισμός Κινδύνων (εντός & εκτός εταιρίας) – Διαμόρφωση εναλλακτικών τρόπων Αντιμετώπισης

Μέθοδοι Παρακολούθησης – Αναθεωρήσεις

Ποια είναι τα κλειδιά ενός αποτελεσματικού γραψίματος

Προτεραιότητα έχουν οι φορείς υλοποίησης του πρόγραμματος Active citizens fund.

Πού και πότε

Η πρώτη ενότητα του εργαστηρίου διεξάγεται online, μέσω του εργαλείου Ζοοm.   Την Πέμπτη 18 Ιουνίου  στις 16:00- 19:00. Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

 

Πώς μπορώ να συμμετάσχω 

Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε «Συμμετοχή», επιλέξτε την ημερομηνία του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα γίνει το συντομότερο δυνατό και μαζί με αυτή θα λάβετε και το link  που θα σας εξασφαλίσει την πρόσβαση στο webinar. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 3221287.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο σεμινάριο, πατήστε εδώ.