ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2023 14:00 - 17:00

Δυναμική μεταξύ των ομάδων

Βασικός σκοπός του 3ωρου εργαστηρίου είναι η ανάδειξη βασικών ικανοτήτων στο πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης ομάδων. Μέσα από βιωματικές δράσεις, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες προσκαλούνται να αναγνωρίσουν την αξία που έχουν ικανότητες, όπως η επικοινωνία, η συνεργασία, η ενσυναίσθηση, η διαχείριση συγκρούσεων και η επίλυση προβλημάτων, η δημιουργικότητα και η κριτική σκέψη και η επίδρασή τους στο πλαίσιο σχέσεων μεταξύ ατόμων και ομάδων.

Με την ολοκλήρωση του οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες αναμένεται να:

  • κατανοούν τη διαδικασία και τα εμπόδια στην επικοινωνία, ιδιαίτερα στο πλαίσιο λειτουργίας ομάδων,
  • αποδέχονται τη σημασία των συναισθημάτων στον εργασιακό και εκπαιδευτικό χώρο, ως προς την ανάπτυξη κλίματος αλληλεπίδρασης,
  • υποστηρίζουν ένα πνεύμα συνεργατικότητας και αμοιβαίου οφέλους στον χώρο δραστηριοποίησής τους,
  • έχουν ενθαρρυνθεί να αντιμετωπίζουν τις αλλαγές ως προκλήσεις και πεδίο ανάπτυξης δημιουργικών ιδεών και προθέσεων.

Πού και πότε
Το σεμινάριο διεξάγεται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom την Τρίτη 30 Μαΐουστις 14.00 – 17.00. Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω
Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε «εδώ». Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα γίνει το συντομότερο δυνατό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 0107764.

Λίγα λόγια για τον εισηγητή

Ο Μάνος Παυλάκης, Εκπαιδευτής και Σύμβουλος σε θέματα HR, έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρία στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων και δράσεων για εταιρείες και οργανισμούς στον δημόσιο, τον ιδιωτικό και τον τρίτο τομέα, με εξειδίκευση σε θέματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και ανάπτυξης Οριζόντιων Ικανοτήτων. Έχει πάνω από 10.000 ώρες διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση στελεχών με ειδίκευση σε θέματα ηγεσίας, επικοινωνίας, διαχείρισης συγκρούσεων, συνεργασίας και συναισθηματικής νοημοσύνης και πάνω από 2.000 ώρες σε προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Παράλληλα, διδάσκει σε μεταπτυχιακά προγράμματα Πανεπιστημίων μαθήματα σχετικά με την Εκπαιδευτική Ηγεσία και την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Ο Μάνος έχει συμμετάσχει σε δεκάδες ευρωπαϊκά προγράμματα, υπήρξε συνιδρυτής και πρόεδρος του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού ‘Δίκτυο Νέων-Youthnet Hellas’, συμμετέχει σε δράσεις Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και συχνά και σε εθελοντική βάση προσφέρει υποστήριξη επιπέδουCoaching και Mentoring σε άτομα και οργανώσεις που έχουν ανάγκη.  Ήταν ο δημιουργός του εκπαιδευτικού υλικού για το πρόγραμμα ‘Youreca’, το οποίο έλαβε Βραβείο Ποιότητας και Αριστείας της Unesco (βραβεύτηκαν 15 projects σε σύνολο 1.532 παγκοσμίως) και έχει διακριθεί για την κοινωνική του δράση, λαμβάνοντας, ως Πρόεδρος του ΜΚΟ Youthnet Hellas, το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2013. Έχει πτυχία στην Ελληνική Φιλολογία (Πανεπιστήμιο Αθηνών) και στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο), μεταπτυχιακά διπλώματα στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (Leeds University Business School) και στις Πολιτικές Επιστήμες (Πανεπιστήμιο Κρήτης), διδακτορικό στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) και post graduate diploma στο Coaching (Kingstown College). Ο κ. Παυλάκης διδάσκει για το Social Dynamo ενότητες που αφορούν τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και την επικοινωνία της ομάδας.