19/05/2022 10:00 - 13:00

Κοστολόγηση Έργου & Εκτίμηση Οικονομικού Ρίσκου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των βασικών αρχών σύνταξης ενός προϋπολογισμού έργου, και η παρουσίαση ενός χρήσιμου βοηθήματος για τα στελέχη των ΜΚΟ που εμπλέκονται και προετοιμάζουν την υποβολή σχεδίων ή έργων προς χρηματοδότηση από διάφορες περιφερειακές, εθνικές ή ευρωπαϊκές αρχές ή διεθνείς οργανισμούς. Επιπλέον, θα δοθεί έμφαση στην κατανόηση του οικονομικού κινδύνου που αναλαμβάνει μια ΜΚΟ στα πλαίσια ενός έργου και η παρουσίαση της μεθοδολογίας μέτρησης και διαχείρισής του. Η κατανόηση ενός τέτοιου ρίσκου είναι σημαντική για κάθε μη κερδοσκοπικό τομέα, τόσο για να αποφύγει λάθη, αλλά και να προετοιμαστεί επιτυχώς για την πρόβλεψή τους.

Δομή Σεμιναρίου

Κοστολόγηση έργου:

 • Κατάρτιση προϋπολογισμών για μεμονωμένα προγράμματα
 • Έσοδα
 • Αρχή της μη Αναδρομικότητας
 • Αρχή της μη σωρευτικής χορήγησης
 • Αρχές της μη αποκόμισης κέρδους και της συγχρηματοδότησης
 • Δαπάνες
 • Γενικές Αρχές και Οδηγίες
 • Κατηγορίες Δαπανών

Εκτίμηση Οικονομικού Κινδύνου Έργου:

 • Τα πέντε βασικά  βήματα για τη διαχείριση του οικονομικού κινδύνου
 • Παρακολούθηση του οικονομικού κινδύνου
 • Μεθοδολογία  διαχείρισης  του οικονομικού κινδύνου

Πού και πότε

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Πέμπτη 19 Μαΐου, 10.00-13.00, μέσω της πλατφόρμας Zoom. Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω

Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε «εδώ», επιλέξτε την ημερομηνία του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα γίνει το συντομότερο δυνατό.  Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο: 210 3221287.

Το σεμινάριο έχει συμμετοχικό χαρακτήρα οπότε θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να έχουν ανοικτή την κάμερα και να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν μικρόφωνο.

Λίγα λόγια για τον εισηγητή

Ο Νικόλαος Πιτσούλης, Πρόεδρος της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής «ΔΗΜΗΤΡΑ» Α.Ε., διαθέτει εικοσιπενταετή εμπειρία στον σχεδιασμό, προγραμματισμό, εφαρμογή και διοίκηση ενός εκτεταμένου πεδίου προγραμμάτων που αφορούν τους ανθρώπινους πόρους (εκπαίδευση εργαζομένων και επιστημόνων και εκπαίδευση ατόμων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό), τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Ως πρόεδρος της Εθελοντικής Ανθρωπιστικής Δράσης «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» κατά τη διάρκεια των τελευταίων εικοσιπέντε ετών ο κ. Νικόλαος Πιτσούλης έχει υπάρξει υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση ενός μεγάλου φάσματος αναπτυξιακών και ανθρωπιστικών προγραμμάτων σε αναπτυσσόμενες χώρες. Έχει οργανώσει Προγράμματα Εκπαίδευσης Στελεχών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και συμμετείχε σε αρκετά από αυτά ως εκπαιδευτής σε θέματα που αφορούν, διοίκηση και διαχείριση έργων ΜΚΟ, χρηματοδότηση ΜΚΟ, κοινωνική λογοδοσία και διαφάνεια στην λειτουργία των ΜΚΟ. Έχει διατελέσει: ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Συνδέσμου Πρωτοβουλίας για την αναβίωση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας από το 1998 έως το 2005, ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Προώθησης του Εθελοντισμού «anthropos.gr» από το 2000 έως το 2008, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΕΜΚΟΕ) από το 2003 έως το 2004. Ο κ. Πιτσούλης διδάσκει για το Social Dynamo ενότητες που αφορούν την κοστολόγηση έργου, την εκτίμηση οικονομικού ρίσκου, τιςς επιχειρησιακές διαδικασίες και την παρακολούθηση αποδοτικότητας ΜΚΟ.