15/04/2021 14:00 - 18:00

GDPR στις ΜΚΟ

Το σεμινάριο απευθύνεται στις επιχορηγούμενες οργανώσεις της 3ης και της 4ης πρόσκλησης του προγράμματος Active Citizens Fund.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εισαγωγή στην Προστασία και Επεξεργασία των Προσωπικών και ιδιαίτερα Ευαίσθητων Προσωπικών Δεδομένων από τους Άγγελο Ευτυχίδη και Ελένη Πίτσα.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, θα προσπαθήσουμε να προσφέρουμε στις οργανώσεις σφαιρική γνώση και ενδυνάμωση δεξιοτήτων αναφορικά με θέματα που άπτονται της προστασίας προσωπικών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Μέσα από τις σελίδες της παρουσίασης, θα εστιάσουμε στις ουσιαστικές ανάγκες για την προσαρμογή των οργανώσεων στο Νόμο, ώστε να είναι σε θέση να δρομολογήσουν τα βήματα που θα τους επιτρέψουν να θωρακίσετε τα Προσωπικά Δεδομένα των μελών και των εργαζομένων τους.

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις, τις προβλέψεις και τις διαδικασίες που επιβάλει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) αλλά και όλα τα συναφή ζητήματα κυβερνοασφάλειας, νομοθεσίας και οργάνωσης. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες uα ενημερωθούν για τις βασικές αρχές και τις ημερομηνίες – κλειδιά για την εφαρμογή του GDPR, θα αποκτήσουν μία συνολική γνώση για τις απαιτήσεις και τις νέες υποχρεώσεις που ανακύπτουν από την εφαρμογή του GDPR και θα κατανοήσουν τις πιθανές επιπτώσεις μίας ενδεχόμενης παραβίασης των προσωπικών δεδομένων. Απώτερος στόχος είναι οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να προετοιμάσουν και να αναπτύξουν τις βασικές αρχές του κανονισμού στην οργάνωσή τους ή την προσωπική τους εργασία.

Δομή Σεμιναρίου

14.00-14.30: Εισαγωγή στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

 • Τι είναι ο γενικός κανονισμός
 • Ποιους αφορά
 • Οι βασικές αλλαγές που επιφέρει ο GDPR στο υπάρχον νομικό πλαίσιο

14.30-15.30: Παρουσίαση των ακόλουθων θεματικών αξόνων

 • Βασικά δικαιώματα υποκείμενων
 • Καθήκοντα του υπευθύνου προστασίας δεδομένων
 • Καθήκοντα του υπευθύνου προστασίας δεδομένων
 • Οι υποχρεώσεις που δημιουργούνται από τον GDPR για τους υπεύθυνους και εκτελούντες την επεξεργασία

15:30-15:45: Διάλειμμα

15:45-16:45: Ανάλυση των ακόλουθων θεμάτων

 • Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους
 • Διασυνοριακή ροή προσωπικών δεδομένων
 • Διαχείριση περιστατικών παραβίασης

16.45 – 17.45

 • Κυρώσεις και επιπτώσεις ελλείψει συμμόρφωσης με τον GDPR
 • Αρμόδιες Αρχές και εξουσίες
 • Ζητήματα ΙΤ

17.45-18.00: Συζήτηση, επίλυση αποριών

Πού και πότε

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Δευτέρα 15 Απριλίου 14.00 – 18.00 μέσω της πλατφόρμας Zoom . Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω

Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε εδώ. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα γίνει το συντομότερο δυνατό.  Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο: 210 3221287.

Το σεμινάριο έχει συμμετοχικό χαρακτήρα οπότε θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να έχουν ανοικτή την κάμερα και να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν μικρόφωνο.

Λίγα λόγια για τους εισηγητές

Η Ελένη Πίτσα είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θράκης, όπου ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές νομικές σπουδές της. Πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με εξειδίκευση στο φορολογικό δίκαιο και στο Alba Graduate School με εξειδίκευση στα ναυτιλιακά. Έχει ειδικευτεί στο δίκαιο νέων τεχνολογιών, διαδικτύου και πνευματικής ιδιοκτησίας. Παρακολουθεί στενά όλες τις νομικές εξελίξεις στο χώρο του δικαίου προστασίας προσωπικών δεδομένων, νέων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων όπως η δυσφήμιση μέσω διαδικτύου, η κατάρτιση ηλεκτρονικών συμβάσεων, η ευθύνη παρόχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και η προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας. Έχει σημαντική εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας και έχει ενεργήσει εκτενώς για τη συμμόρφωση εταιρειών με την πρόσφατη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Η κ. Πίτσα έχει συμμετάσχει ενεργά σε ομάδες εργασίας, σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, για την συμμόρφωση εταιρειών με το νέο νομικό πλαίσιο της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ο Άγγελος Ευτυχίδης είναι οικονομολόγος ,πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με εξειδίκευση στη Στατιστική. Τα τελευταία 40 έτη διετέλεσε ανώτατο στέλεχος πολυεθνικών ασφαλιστικών εταιρειών (Allianz & Generali) σε σημαντικές διευθυντικές θέσεις και απέκτησε βαθιά γνώση σε θέματα διοίκησης. Την τελευταία δεκαετία υπήρξε Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών (Chief Operating Officer, C.O.O) και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης της Allianz Hellas. Τη δε περίοδο 2017-2019 διετέλεσε Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Allianz Hellas. Σήμερα, είναι ανεξάρτητος Σύμβουλος Επιχειρήσεων με ιδιαίτερη εξειδίκευση στη συμμόρφωση οργανισμών και φορέων με τους νέους θεσμοθετημένους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων.