ΤΡΙΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14:00 - 18:00

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων (Μ&Ε)

Περιγραφή

Στο σεμινάριο της Γλυκερίας Αράπη θα δούμε πώς μπορούμε να ‘χτίσουμε’ ένα συμμετοχικό πλάνο Παρακολούθησης & Αξιολόγησης Έργου (Monitoring & Evaluation plan), ποιες είναι εκείνες οι μέθοδοι και τα εργαλεία που μας βοηθούν να συλλέξουμε ουσιαστικά δεδομένα, και πώς το M&E πλάνο μας (πρέπει να) συνδέεται με το σχεδιασμό προγραμμάτων και τη λήψη αποφάσεων. Θα απαντήσουμε σε ερωτήματα κρίσιμα για την αποτελεσματικότητα και τη λογοδοσία, όπως

  • Πώς μπορεί το Μ&Ε πλάνο να μας βοηθήσει να παρακολουθούμε και να αξιολογούμε ουσιαστικά τη διαδρομή ‘από το πρόβλημα στην αλλαγή’;
  • Ποιος κάνει το Μ&Ε ενός προγράμματος;
  • Πώς δεν θα ‘χαθούμε’ μέσα σε ένα απέραντο Μ&Ε πλάνο; Ποιους δείκτες αξίζει και μπορούμε να μετράμε; Με τι εργαλεία και για τι δεδομένα (ποσοτικά / ποιοτικά);
  • Πώς μπορούμε να αποτυπώσουμε τα αποτελέσματα ενός έργου;

Το σεμινάριο βασίζεται σε διαδραστικές μεθόδους εκπαίδευσης, σχεδιασμό πλάνων από τους συμμετέχοντες και πραγματικά παραδείγματα από μικρές και μεγάλες οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.

Δομή σεμιναρίου (14.00-18.00)

14.00-14.30

Γνωριμία

Προσδοκίες, στόχος / δομή / μεθοδολογία του εργαστηρίου

Μύθοι & πραγματικότητες του Μ&Ε

Χαρτογράφηση συμμετόχων του έργου των οργανώσεων (stakeholders mapping)

14.30-15.30 (διαδραστική παρουσίαση)

Ο σχεδιασμός του Μ&Ε πλάνου:

– από πού ξεκινάμε (πρόβλημα) και πού θέλουμε να φτάσουμε (αλλαγή)

– η σύνδεση του Μ&Ε πλάνου με τον σχεδιασμό προγράμματος

– άμεσα και μακροχρόνια αποτελέσματα, αντίκτυπος

– ποσοτικοί & ποιοτικοί δείκτες

15.30-15.45

Διάλειμμα

15.45-16.30 (εργασία σε ομάδες)

Σχεδιασμός Μ&Ε πλάνων με βάση το πραγματικό έργο των οργανώσεων

 16.30-17.45

Παρουσίαση πλάνων & συζήτηση

Ενσωμάτωση Μ&Ε δεικτών και εργαλείων στα πλάνα

17.45-18.00

Αξιολόγηση του εργαστηρίου

Κλείσιμο

 

Πού και πότε

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 14:00-17:00 μέσω της πλατφόρμας Zoom. Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

 

Πώς μπορώ να συμμετάσχω

Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο και για για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα γίνει το συντομότερο δυνατό.  Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο: 210 3221287.

 

Λίγα λόγια για την εισηγήτρια

Η Γλυκερία Αράπη είναι υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού, παρακολούθησης & αξιολόγησης έργου και συντονίστρια προγραμμάτων στο χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών, εκπαιδεύτρια ενηλίκων. Έχει διανύσει παραπάνω από 20 χρόνια στον χώρο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της παγκόσμιας ανάπτυξης, της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, σε συνεργασία με διαφορετικούς φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, πανεπιστημιακά ιδρύματα, εταιρείες και (δια)κρατικούς φορείς σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.  Από το 2008 έως το 2020 εργάστηκε για την ActionAid Ελλάς ως επικεφαλής των τμημάτων Τοπικών Προγραμμάτων για ευπαθείς ομάδες, Παρακολούθησης & Αξιολόγησης Έργου, Λογοδοσίας, Οργανωσιακής Ανάπτυξης & Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Έχει διατελέσει επικεφαλής του διεθνούς τμήματος Παρακολούθησης & Αξιολόγησης Έργου της ActionAid International. Υπήρξε Πρόεδρος της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη και ιδρυτικό μέλος της Ώσμωσης – Κέντρο Τεχνών και Διαπολιτισμικής Αγωγής. Απόφοιτος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Ethnic & Racial Studies από το Trinity College της Ιρλανδίας.

 

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund. Tο  Active Citizens Fund για την Ελλάδαύψους €12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active Citizens Fund στην Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.