ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 11:00 - 13:00

Συμβουλευτική στην Αναφορά Έργου (Reporting)

Η αξία ενός έργου στον μη κερδοσκοπικό τομέα, δεν εξαντλείται κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του, αλλά αποτυπώνεται στην έκθεση αναφοράς του. Οι εκθέσεις αναφοράς (εκθέσεις πεπραγμένων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης και απολογιστική έκθεση μετά την ολοκλήρωσή του), είναι φυσικά το μέσο λογοδοσίας μιας οργάνωσης προς τον χρηματοδότη της, που αποδεικνύει τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και τη διαχειριστική της ικανότητα. Πέρα όμως από αυτό, αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο εκπαίδευσης και βελτίωσης των δομών και διαδικασιών μιας οργάνωσης, που επαληθεύουν τον καταστατικό της σκοπό απέναντι στην κοινωνία.

Η Βάλια Φράγκου, με την πολυετή της εμπειρία σε αξιολόγηση και παρακολούθηση προγραμμάτων του μη κερδοσκοπικού τομέα, μας απαντά στα εξής ερωτήματα: Ποιους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες πρέπει να αποτυπώνουμε στις αναφορές μας; Ποια τα πιο ενδεδειγμένα KPIs; Πώς ποσοτικοποιούνται τα ποιοτικά αποτελέσματα; Ποια είναι η πιο κατάλληλη μορφή reporting τόσο για τα οικονομικά όσο και για τα ποιοτικά αποτελέσματα ενός έργου; Πώς συνδέεται η βιωσιμότητα του έργου με τις αναφορές; Με τι όρους μεταφράζουμε τον κοινωνικό αντίκτυπο ενός συγκεκριμένου έργου και πώς τον μετράμε;

 

Πού και πότε

Οι συνεδρίες συμβουλευτικής διαρθρώνονται σε 4 διαδοχικά 30′ ραντεβού διαδικτυακά την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020, 11:00-13:00.

 

Πώς θα κλείσετε ραντεβού

  1. Για να κλείσετε ραντεβού,πατήστε «Συμμετοχή», επιλέξτε την ημερομηνία της συνεδρίας και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα.
  2. Στο πεδίο «Σύντομη περιγραφή φορέα» παρακαλούμε παραθέστε τα συγκεκριμένα ερωτήματα που θέλετε να απευθύνετε στους συνεργάτες μας, προκειμένου να είναι έγκυρο το αίτημά σας. ***ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα συγκεκριμένα ερωτήματα είναι απαραίτητα για να γίνει δεκτό το αίτημά σας.***
  3. Σε περίπτωση που χρειάζεται υποστηρικτικό υλικό για την προετοιμασία συνεδριών (π.χ. αναφορές έργου), μπορείτε να μας το αποστείλετε στο socialdynamo@bodossaki.gr.  Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο: 210 3221287.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Λίγα λόγια για τη Βάλια Φράγκου

H Βάλια Φράγκου είναι σύμβουλος φιλανθρωπίας και συνεργάζεται με δωρητές – κοινωφελή ιδρύματα, εταιρείες και ιδιώτες – για την επίτευξη των φιλανθρωπικών τους στόχων. Τα τελευταία χρόνια έχει συνεργαστεί με αρκετά Κοινωφελή Ιδρύματα σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, αξιολόγησης αιτήσεων δωρεάς και υλοποίησης δωρεών – παρακολούθησης έργων. Συνεργάζεται επίσης και με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στους οποίους προσφέρει εθελοντικά υπηρεσίες ενδυνάμωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων. Τα ενδιαφέροντά της επικεντρώνονται σε θέματα στρατηγικής και καταλυτικής φιλανθρωπίας. Μέσω του mentoring επιθυμεί την ενδυνάμωση οργανισμών με στόχο την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους και τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού τους αντικτύπου. Κατέχει Business Bachelor στα Χρηματοοικονομικά, MBA στον τομέα της Επιχειρηματικότητας και Μεταπτυχιακό στον τομέα της Διοίκησης μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών.