25/02/2020 16:30 - 21:00

Τρίκαλα: Σχεδιάζοντας μια πρόταση για το πρόγραμμα Active citizens fund

Τρίκαλα: Σχεδιάζοντας μια πρόταση για το πρόγραμμα Active citizens fund

Εργαστήριο για ΜΚΟ με ή χωρίς εμπειρία σε χρηματοδοτικά προγράμματα

Μουσείο Τσιτσάνη (Καρδίτσης 1, 42100, Τρίκαλα)

*** Για εγγραφή στο σεμινάριο της Τρίτης 25 Φεβρουαρίου, 16:30-21:00, πατήστε εδώ***

Λόγω περιορισμένων θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
16:30-17:00
Εγγραφές
17:00-17:30
Ενημέρωση για το πρόγραμμα Active citizens fund και τις νέες προσκλήσεις ενδιαφέροντος «Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά» και «Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».
17:30-21:00
«Σχεδιασμός έργων και συγγραφή προτάσεων»: Στο διαδραστικό σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν το εργαλείο «Καμβά Σχεδιασμού Έργου» (το οποίο θα είναι διαθέσιμο και στο διαδίκτυο) με στόχο τη διευκόλυνση του σχεδιασμού αποτελεσματικών έργων και θα συζητήσουν τη διαδικασία συγγραφής προτάσεων και τις πληροφορίες που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα διάφορα μέρη του εντύπου αίτησης.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.
Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr