18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 12:00 - 14:30

«Βρες τον εταίρο σου»

«Βρες τον εταίρο σου»

 

Εκδήλωση δικτύωσης για ΜΚΟ που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με ΜΜΕ για τον σχεδιασμό και την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανοικτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος «Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών» του Προγράμματος Active Citizens Fund.

 

Ίδρυμα Μποδοσάκη, Μουρούζη 14, 10674, Αθήνα, 1ος όροφος

 

*** Για εγγραφή πατήστε εδώ***

Αιτήσεις έως 14 Απριλίου

 

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η δικτύωση μεταξύ α) Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και δημοσιογράφων και β) φορέων της κοινωνίας των πολιτών με στόχο την γνωριμία και την ανταλλαγή ιδεών με προοπτική τον σχεδιασμό κοινών προτάσεων προς χρηματοδότηση μέσα από την πρόσκληση ενδιαφέροντος «Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της Κοινωνίας των Πολιτών» του προγράμματος Active Citizens Fund.

Η υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των μέσω μαζικής ενημέρωσης και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών για την διεξαγωγή δράσεων συνηγορίας (advocacy) αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της συγκεκριμένης πρόσκλησης ενδιαφέροντος καθώς είναι καθοριστικής σημασίας για την προαγωγή της χρηστής διακυβέρνησης, λογοδοσίας και διαφάνειας και την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου των φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

12.00-12.30 Εγγραφές
12.30-12.40 Εισαγωγή (στόχοι & αποτελέσματα της Πρόσκλησης)
12:40-13:00 Case studies επιτυχημένων πρωτοβουλιών/έργων
13:00-14:30 Matchmaking (one-to-one): Ευκαιρία γνωριμίας και ανταλλαγής ιδεών μεταξύ των συμμετεχόντων