Η ανάπτυξη ικανοτήτων (capacity building) είναι η διαδικασία ενδυνάμωσης μιας οργάνωσης, με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας και του κοινωνικού της αντικτύπου, την επίτευξη των στόχων της και την ενίσχυση της βιωσιμότητάς της σε βάθος χρόνου.

Το πρόγραμμα capacity building που θα υλοποιηθεί μέσω του Active Citizens Fund στην Ελλάδα, θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη ικανοτήτων των MKO με τους εξής τρόπους:

(α) Εργαστήρια για σχεδιασμό έργων και συγγραφής προτάσεων για το πρόγραμμα
Με την ανακοίνωση κάθε νέας πρόσκλησης ενδιαφέροντος του προγράμματος πραγματοποιείται μιία σειρά εργαστηρίων σχεδιασμού και συγγραφής προτάσεων, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Τα εργαστήρια ανακοινώνονται στο Ημερολόγιο της ιστοσελίδας μας.

Όλο το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο παρακάτω:

Το συγκεκριμένο υλικό περιέχει:
– Βασικές έννοιες για το σχεδιασμό αποτελεσματικών έργων
– Γνωριμία με το εργαλείο «Καμβάς Σχεδιασμού Έργου» με στόχο τη διευκόλυνση του σχεδιασμού έργων
– Συμβουλές για τον τρόπο συμπλήρωσης διαφόρων ενοτήτων της αίτησης για το ΑCF
– Πώς να υποβάλετε την αίτησή σας

Tο εργαλείο «Καμβάς Σχεδιασμού Έργου» έχει ως στόχο τη διευκόλυνση του σχεδιασμού αποτελεσματικών έργων. Η χρήση του είναι προαιρετική. Δεν αποτελεί απαιτούμενο δικαιολογητικό.

Το υλικό αυτό απαντά ερωτήματα όπως:
– Τι είναι το advocacy (συνηγορία);
– Πώς γίνεται;
– Υπάρχουν παραδείγματα & καλές πρακτικές;

Το συγκεκριμένο υλικό περιέχει:
– Εισαγωγή στην έννοια της αλλαγής – Αναπτύσσοντας τη Θεωρία της Αλλαγής
– Κατανόηση του ρόλου της “δύναμης” (power) στο πλαίσιο μιας στρατηγικής advocacy
– Στάδια του κύκλου στρατηγικής advocacy
– Καθορισμός του τελικού στρατηγικού μας στόχου
– Ανάλυση ενδιαφερόμενων μερών και χαρτογράφηση πολιτικής (stakeholders mapping)
– Επιλογή επιμέρους στόχων και τακτικών

Το βίντεο για το εργαστήριο με τίτλο “Εισαγωγή στη Στρατηγική Άσκηση Πίεσης για Κοινωνικές και Θεσμικές Αλλαγές (Advocacy)” μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Οι ενότητες που περιλαμβάνει είναι:

-Εισαγωγή στην έννοια της αλλαγής – Αναπτύσσοντας τη Θεωρία της Αλλαγής

-Κατανόηση του ρόλου της “δύναμης” (power) στο πλαίσιο μιας στρατηγικής advocacy

-Στάδια του κύκλου στρατηγικής advocacy

-Καθορισμός του τελικού στρατηγικού μας στόχου

-Ανάλυση ενδιαφερόμενων μερών και χαρτογράφηση πολιτικής (stakeholders mapping)

-Επιλογή επιμέρους στόχων και τακτικών

 

Το εκπαιδευτικό υλικό για το σχεδιασμό έργων και συγγραφή προτάσεων για το Active citizens fund είναι επίσης διαθέσιμο και μορφή βίντεο, το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ. Το βίντεο με υπότιτλους SDH, μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Διαθέσιμη σε μορφή βίντεο είναι και η εισαγωγή στις προσκλήσεις ενδιαφέροντος «Ενδυνάμωση Ευπαθών Ομάδων» και  «Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών» με παραδείγματα επιλέξιμων δράσεων. Το βίντεο είναι διαθέσιμο εδώ. Το βίντεο με υπότιτλους SDH, μπορείτε να το βρείτε εδώ.

 

(β) Δωρεάν online Χάρτης Ικανοτήτων MKO

Ο Χάρτης Ικανοτήτων ΜΚΟ αποτελεί ένα δωρεάν online εργαλείο, διαθέσιμο σε όλους, που βοηθά οργανώσεις να αξιολογήσουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους, αναφορικά με τις οργανωτικές τους δεξιότητες και τη βιωσιμότητά τους. Η διαδικασία διαρκεί μόνο μερικά λεπτά, συμπληρώνοντας ένα ερωτηματολόγιο πολλαπλών απαντήσεων και έπειτα λαμβάνοντας μία εμπιστευτική λίστα των δυνατοτήτων της οργάνωσης αλλά και των πεδίων που έχουν δυνατότητα εξέλιξης. Εδώ θα βρείτε τον σύνδεσμο στην πλατφόρμα.

(γ) Δωρεάν online ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθημα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης παρέχει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό ανάπτυξης ικανοτήτων που απευθύνεται σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος “Είμαστε όλοι Πολίτες” με χρηματοδότηση του ΕΟΧ περιόδου 2009 – 2014. Εδώ θα βρείτε τον σύνδεσμο στην πλατφόρμα.

(δ) Ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω των έργων του Active Citizens Fund

Όλα τα έργα υπό τα πρώτα τέσσερα προσδοκώμενα αποτελέσματα του προγράμματος (με εξαίρεση αυτά που χρηματοδοτούνται μέσω μικρών επιχορηγήσεων) πρέπει να διαθέσουν μέχρι 15% του συνολικού απαιτούμενου ποσού επιχορήγησης ώστε να υλοποιήσουν δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων με σκοπό την αύξηση της οργανωτικής βιωσιμότητας τους.

Δείτε τη σχετική ενότητα «Οδηγίες προς υποψήφιους» για περισσότερες πληροφορίες και έναν ενδεικτικό κατάλογο επιλέξιμων δραστηριοτήτων.

(ε) Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης ΜΚΟ για τους φορείς υλοποίησης έργων

Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης θα οργανώσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενδυνάμωσης για τους φορείς υλοποίησης έργων. Το Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης ΜΚΟ θα περιλαμβάνει δραστηριότητες κατάρτισης, συμβουλευτική καθώς και καθοδήγηση (mentoring). Κάθε φορέας υλοποίησης θα συμβουλεύεται τον Διαχειριστή Επιχορήγησης ώστε να συμμετέχει στις συγκεκριμένες εκπαιδεύσεις, δραστηριότητες συμβουλευτικής και καθοδήγησης (mentoring) που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες και προτεραιότητες του οργανισμού. Αυτές οι ανάγκες και προτεραιότητες θα καθοριστούν εν μέρει από τη διαδικασία χαρτογράφησης ικανοτήτων, που θα πρέπει να συμπληρωθεί από όλους τους φορείς υλοποίησης έργου.

Η κατάρτιση αφορά τις παρακάτω θεματικές:
• Χρηστή διακυβέρνηση και διαφάνεια
• Ηγεσία
• Στρατηγικός σχεδιασμός
• Διαχείριση ΜΚΟ
• Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα και διεύρυνση πηγών χρηματοδότησης
• Ανθρώπινο Δυναμικό και διαχείριση εθελοντών
• Επικοινωνία
• Διαχείριση έργου
• Ικανότητες συνηγορίας (Advocacy)
• Ικανότητες έρευνας
• Ανάπτυξη δικτύων και συνεργασιών

Οι παραπάνω δραστηριότητες εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης θα οργανωθούν από το Διαχειριστή της επιχορήγησης σε συνεργασία με το Social Dynamo. To Social Dynamo αποτελεί έναν κόμβο ενδυνάμωσης της κοινωνίας των πολιτών και είναι κοινή πρωτοβουλία συνεργασίας του Ιδρύματος Μποδοσάκη και του Δήμου Αθηναίων. Ενδεικτικές πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση, τους συνεργάτες, τους μέντορες και τους συμβούλους του Social Dynamo μπορείτε να βρείτε εδώ.