Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Κεντρική Μακεδονία
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

To Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Εταίρος 1) αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο. Συνολικά περιλαμβάνει 10 σχολές, που συγκροτούνται από 40 τμήματα και 1 μονοτμηματική σχολή. Λειτουργούν 61 Κλινικές (Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής), 295 θεσμοθετημένα Εργαστήρια και 23 Σπουδαστήρια. Στο ΑΠΘ λειτουργούν 41 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών και 92 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε μεμονωμένα τμήματα, αλλά και διατμηματικά, διαπανεπιστημιακά και διεθνή. Υπάρχουν ακόμη 23 συνεργασίες με ξένα Ιδρύματα για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, Ελλήνων και ξένων υποψήφιων διδακτόρων με συνεπίβλεψη. Στις Σχολές και στα Τμήματα του φοιτούν σήμερα 73.930 φοιτητές, εκ των οποίων οι 65.026 παρακολουθούν προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και 8.472 μεταπτυχιακά προγράμματα (εκ των οποίων, οι 3.952 είναι υποψήφιοι διδάκτορες).
Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ιδρύθηκε το 1991 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με αποστολή να παρέχει την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική γνώση για άσκηση της Δημοσιογραφίας, να ερευνά θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο λειτουργούν Ελληνόφωνο και Αγγλόφωνο πρόγραμμα(το πρώτο που προσφέρθηκε στο ΑΠΘ και σε αντίστοιχα τμήματα). To Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ συμμετέχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς και εθνικούς φορείς με πλέον χαρακτηριστικά την έδρα Jean Monet Chair για την European Integration Journalism, το Marie Curie, καθώς και αυτό που χρηματοδότησε η Google. Το Τμήμα έχει εκτενή εμπειρία στο χώρο των ΜΚΟ τόσο ερευνητικά όσο και μέσω της συμμετοχής του στο έργο ΘΑΛΗΣ Ι και την υλοποίηση, από κοινού με το HIGGS, σεμιναρίου Διαχείρισης ΜΜΕ προς ΜΚΟ της Βορείου Ελλάδας.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών