Δήμος Αθηναίων

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αττική
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΤΑΙΡΟΥ

Ο Δήμος Αθηναίων επενδύει στην καινοτομία ενισχύοντας την τοπική κοινωνία ώστε να γίνει φορέας αλλαγής και εξωστρέφειας. Στην κατεύθυνση αυτή, σχεδιάζει, συγχρηματοδοτεί και υλοποιεί σειρά ευρωπαϊκών και εθνικών έργων που ενδυναμώνουν τον πολίτη και δημιουργούν καλύτερες συνθήκες στην πόλη. Για το έργο αυτό ο δήμος Αθηναίων βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ανακηρύχτηκε “Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας 2018”. Ο Δήμος Αθηναίων δραστηριοποιείται σε μία σειρά διεθνών δικτύων πόλεων και υποστηρίζει διεθνείς πρωτοβουλίες με κύριο γνώμονα την δικτύωση, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, τη συμβολή στην ανάδειξη του σημαντικού ρόλου των πόλεων αλλά και την ευρύτερη προώθηση των στόχων του, με σημαντικότερα τα Eurocities, C40,Solidarity cities και Inclusive Growth Cities.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών