Δήμος Καρδίτσας

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Θεσσαλία
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΤΑΙΡΟΥ

Ο Δήμος Καρδίτσας είναι ένας Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με 55.000 κατοίκους. Συμμετέχει σε διεθνή δίκτυα όπως το Δίκτυο Δρόμων για τη βιώσιμη κινητικότητα, το Δίκτυο Διαδρομών με λίμνες και το Δίκτυο Ψηφιακών Πόλεων Κεντρικής Ελλάδας. Ο Δήμος εφαρμόζει προγράμματα και πρωτοβουλίες όπως το Κοινωνικό Πολυιατρείο και Φαρμακείο, η ασύρματη ψηφιακή σύνδεση της πόλης, η βιώσιμη κινητικότητα, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, καθώς και το πλέγμα δράσεων για την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Ανάμεσα στις κύριες κατευθυντήριες επιλογές του Δήμου συγκαταλέγονται η προώθηση δράσεων συμμετοχής, αλληλεγγύης και εθελοντισμού, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών