Εμάντες – Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΚεντρική Μακεδονία
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Οι Εmantes είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2018. Στηρίζει αποκλειστικά λοατκια+ πρόσφυγες, αιτούσες/ντες άσυλο και μετανάστριες/-στες. Τα μέλη των Emantes είναι εθελοντές και εθελόντριες με εμπειρία στο λοατκι+ προσφυγικό πεδίο από το 2016.

Οι Emantes αποσκοπούν στην άμεση παρέμβαση προκειμένου να αναδειχθούν και να ακουστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι λοατκια+ πρόσφυγες και οι αιτούσες/-ντες άσυλο στην Ελλάδα. Στόχοι της Κοιν.Σ.Επ. Emantes είναι να αποτελέσει έναν ασφαλή χώρο υποδοχής, καλύπτοντας εν συνεχεία μέρος βασικών αναγκών (στέγη, τροφή, περίθαλψη), να προσφέρει νομική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη και ενδυνάμωση, παραπομπές σε ασφαλή και αξιόλογα εκπαιδευτικά προγράμματα, ενημέρωση και πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία σχετικά με ζητήματα της λοατκια+ κοινότητας προσφύγων, αιτούντων/ουσών άσυλο και μεταναστών/τριών της Ελλάδας, και να ασκεί πίεση στις ελληνικές αρχές. Οι Emantes επιδιώκουν να καλύπτουν, πλήρως ή εν μέρει, αυτές τις ανάγκες είτε με υπηρεσίες που παρέχουν οι ίδιοι είτε παραπέμποντας σε άλλους φορείς (ΜΚΟ αλλά και διεθνείς οργανώσεις).

Σκοπός της οργάνωσης είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις εκείνες για μια αξιοπρεπή ζωή μετά από μια σειρά αντιξοοτήτων που βίωσαν αυτοί οι άνθρωποι. Πιο συγκεκριμένα την επιτυχή πρόσβαση των λοατκια+ προσφύγων/μεταναστών στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση, την καλλιτεχνική έκφραση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας