Ένωση Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών και Συνεργατών τους

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Η Ένωση Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών και Συνεργατών τους είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε το 2015 και εκπροσωπεί πανελλαδικά τους Έλληνες Ρομά Διαμεσολαβητές. Η Ένωση αποτελείται σήμερα από 170 μέλη διασκορπισμένα σ’ όλη την χώρα, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί από προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης – ROMED.

Στόχοι της Ένωσης Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών και Συνεργατών τους είναι:

  • Η ενεργή υποστήριξη της ένταξης των Ρομά σε εθνικό επίπεδο
  • Η ενδυνάμωση και εμψύχωση των Ρομά ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την κοινότητα των Ρομά στην Ελλάδα
  • Η ανταλλαγή εμπειριών και η διάχυση καλών εφαρμόσιμων πρακτικών με στόχο την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Ρομά
  • Η αναγνώριση και πιστοποίηση του επαγγέλματος του Ρομά Διαμεσολαβητή
  • Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα κοινωνικού αποκλεισμού και ανισοτήτων και ιδιαίτερα η ενίσχυση του ρόλου και της συμμετοχής της Ρομά γυναίκας στην διαμόρφωση του κοινωνικού γίγνεσθαι
  • Η συμβολή των μελών της Ένωσης στην αντιμετώπιση γενικότερων προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας.

Περίπου το 80% των μελών της Ένωσης έχει εργασθεί  και εργάζονται στα Ιατροκοινωνικά Κέντρα για τους Ρομά, τα οποία σήμερα έχουν μετασχηματιστεί σε Κέντρα Κοινότητας – Παραρτήματα Ρομά. Επίσης πολλά μέλη εργάζονται στα Προγράμματα «Εκπαίδευσης παιδιών Ρομά» που υλοποιούν Ελληνικά ΑΕΙ σε εθνικό επίπεδο, ενώ συμμετέχουν  και σε εθνικές και ευρωπαϊκές έρευνες.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων