Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) Εύξεινη Πόλη

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Ο ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη ως Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) δραστηριοποιείται από το Σεπτέμβριο του 2012. Αποτελεί τη μετεξέλιξη προϋπάρχοντος Δικτύου Τοπικών Αυτοδιοικήσεων, που ιδρύθηκε το 1995. Σήμερα, ο ΕΟΕΣ απαρτίζεται  από 40 μέλη, εκ των οποίων τα 30 είναι δήμοι κυρίως από την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό, οι Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κεντρικής Μακεδονίας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, και τα υπόλοιπα αυτοδιοικητικοί και ακαδημαϊκοί φορείς.

Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας Εύξεινη Πόλη στοχεύει στη διαπεριφερειακή, διακρατική και διασυνοριακή συνεργασία για τη δημιουργία αειφόρου ανάπτυξης στις περιοχές που καλύπτει το δίκτυο μέσα από τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Ο φορέας διαθέτει εμπειρία 24 ετών στη διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων και Διαχειριστική Επάρκεια για την υλοποίησή τους.

Σκοποί:

  • Περιβαλλοντική και Τουριστική ανάπτυξη μέσα από Ευρωπαϊκά Προγράμματα
  • Αγροτική Ανάπτυξη μέσα από προγράμματα που εστιάζουν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών
  • Πολιτιστική ανάπτυξη με την ανάδειξη των ιδιαίτερων στοιχείων κουλτούρας και πολιτισμικής ταυτότητας σε τοπικό επίπεδο, αλλά και ενός νέου «μωσαϊκού», που διαμορφώνει η αυξημένη εισροή μεταναστών
  • Ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας και του ρόλου του ενεργού πολίτη
  • Εξωστρέφεια των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων και των Περιφερειών, αναζήτηση καλών πρακτικών, μεταφορά τεχνογνωσίας

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά