Φιλαράκια Ελλάδας

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Τα Φιλαράκια Ελλάδας – BESTBUDDIES Greece, είναι ένα μη κερδοσκοπικό Σωματείο που εκπροσωπεί το διεθνές εθελοντικό πρόγραμμα των Best Buddies International. Το όραμα του διεθνούς οργανισμού είναι να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο εθελοντικό κίνημα που δημιουργεί ευκαιρίες για «ένας-προς-έναν» φιλίες, υποστηριζόμενη εργασία και ανάπτυξη ηγετικών προτύπων για τα άτομα με νοητικές ή/και άλλες αναπτυξιακές δυσκολίες. Δραστηριοποιείται από το 2011 με σκοπό την υποστήριξη των ατόμων με νοητικές και άλλες αναπτυξιακές δυσκολίες και την προώθηση της κοινωνικής αφύπνισης των πολιτών για τα άτομα της ευάλωτης ομάδας. Μέσω της
αποδοχής και της κοινωνικής ενσωμάτωσης οι συμμετέχοντες απολαμβάνουν με χαρά τη ζωή τους και γίνονται ενεργά μέλη της κοινωνίας. Για την επίτευξη του σκοπού του, η οργάνωση δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: τη φιλία «ένας-προς-έναν» και την ανάπτυξη ηγετικών προτύπων. Κατά την διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους η οργάνωση υλοποιεί διάφορες κοινωνικές δράσεις με την ενεργή συμμετοχή της ομάδας ωφελουμένων και εθελοντών. Μέσω του προγράμματος «Φιλίας» υποστηρίζεται το δικαίωμα των ΑμεΑ στην κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, όχι μόνο προσφέροντας τη δυνατότητα ανάπτυξης φιλίας μεταξύ δύο ατόμων (ενός ατόμου με νοητική υστέρηση και ενός ατόμου τυπικής ανάπτυξης) αλλά εκπαιδεύοντας την κοινωνία στη σημαντικότητα της κοινωνικής αποδοχής. Η φιλία είναι ισχυρός και φυσικός τρόπος κοινωνικοποίησης και με τη δημιουργία φιλίας «ένας προς έναν» εξαλείφεται η μοναξιά και η απομόνωση ενώ ενισχύεται η αυτοπεποίθηση, βελτιώνεται η ποιότητα της καθημερινότητας και παράλληλα ενδυναμώνεται η κοινωνική αντίληψη και η αποδοχή των ευάλωτων ομάδων. Το πρόγραμμα ανάπτυξης ηγετικών προτύπων σκοπό έχει την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση ατόμων με αναπτυξιακές δυσκολίες ώστε να αποκτούν ηγετικά πρότυπα, να γίνονται δημόσιοι ομιλητές και εκπρόσωποι του
προγράμματος. Τα άτομα αναπτύσσουν ικανότητες επικοινωνίας, μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση, εμπιστοσύνη στον εαυτόν τους και αποκτούν ικανότητες υποστήριξης και προώθησης των δικαιωμάτων τους. Ο νέος/νέα με νοητική υστέρηση αποκτά ταυτότητα, όχι βάση της διαφορετικότητάς του αλλά λόγω της ξεχωριστής προσωπικότητάς του. Ο
εθελοντής αποκτά κοινωνική παιδεία και συμβάλλει ενεργά στην δημιουργία μίας νέας πραγματικότητας, αυτής των ίσων δικαιωμάτων για όλους.