Ινστιτούτο Κοινωνικής & Προληπτικής Ιατρικής

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ) ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί μία επιστημονική, αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία. Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, το ΙΚΠΙ έχει εκτελέσει άνω των 120 μελετών και προγραμμάτων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορά προγράμματα προαγωγής και αγωγής υγείας, μελέτες πληθυσμού, μελέτες σχεδιασμού και βιωσιμότητας νοσοκομειακών και πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, υπηρεσίες ιατρικής πληροφορικής και τηλεϊατρικής καθώς και συστήματα περίθαλψης για ομάδες ασφαλισμένων.  Διευθυντής του ΙΚΠΙ  διετέλεσε ο κ. Γιάννης Τούντας, Καθηγητής Κοινωνικής & Προληπτικής Ιατρικής, από την ίδρυσή του το 1989 μέχρι και τον Μάιο του 2010, οπότε και παραιτήθηκε από μέλος και διευθυντής του ΙΚΠΙ, αναλαμβάνοντας τη θέση του προέδρου του ΕΟΦ.  Τον κ. Τούντα διαδέχθηκε στη διεύθυνση η κα Χριστίνα Δημητρακάκη, ψυχολόγος έρευνας, ως την επιστροφή του το 2014.  Σκοπός της εταιρείας είναι η έρευνα, ανάπτυξη και προώθηση της κοινωνικής και προληπτικής ιατρικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ενδεικτικά αναφέρονται ως δραστηριότητες: η διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων,  η διεξαγωγή εφαρμοσμένων προγραμμάτων, οι εκδοτικές δραστηριότητες (περιοδικό, ενημερωτικά φυλλάδια, βιβλία, κ.λπ.), η ανάληψη και διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων, η διενέργεια επιστημονικών εκδηλώσεων (συνέδρια, συμπόσια, διαλέξεις κ.λπ.)

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων