Πρόσωπο ΑΜΚΕ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Κρήτη
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο φορέας «Πρόσωπο», είναι μια Αστική μη Κερδοσκοπική Επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε τον Ιούνιο 2018 από νέους αλλά και έμπειρους καλλιτέχνες – ηθοποιούς, που φιλοδοξούν να συνεχίσουν την μέχρι σήμερα 3ετή επιτυχημένη πορεία τους, διευρύνοντας τις δράσεις τους γεωγραφικά, αναπτύσσοντας παράλληλα την ιδιαίτερη κουλτούρα τους λεγόμενου Κοινωνικού Θεάτρου, οραματιζόμενοι:

  • την επέκταση και ανάπτυξη της δράσης, σε σημεία που υπάρχει ανάγκη σε όλη την επικράτεια
  • και ταυτόχρονα τη συμμετοχή πρόθυμων και άξιων νέων καλλιτεχνών που επιθυμούν να συνδράμουν

ώστε να αναπτύξουν μια ενιαία πλατφόρμα Κοινωνικού Θεάτρου, που στοχεύει ξεκάθαρα τον Άνθρωπο που ζει σε περιθώριο και τις κοινωνικές ισορροπίες.

Οι βασικοί σκοποί της υλοποίησης του προτεινόμενου έργου είναι:

  • Η διάχυση και η ανάδειξη της καινοτομίας της δράσης ως μια κοινωνικά ανατρεπτική αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού
  • Η προσέλκυση νέων ηθοποιών στο εγχείρημα

Οι στόχοι που τίθενται εστιάζουν:

  • Στην υλοποίηση δράσεων σε Νοσοκομεία μεγάλων πόλεων και στην επαρχία, καθώς και σε αντίστοιχους χώρους όπως ψυχιατρικά ή σωφρονιστικά ιδρύματα
  • Η δημιουργία ειδικής σχολής για νέους ηθοποιούς που θα εξειδικεύουν αμιγώς στην κατάρτιση και στις ιδιαίτερες τεχνικές που απαιτούνται για να μπορέσουν να υποστηρίζουν τις εν λόγω δράσεις

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων