Σύλλογος Ατόμων Με Κινητικά Προβλήματα Και Φίλων Ν. Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ»

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

O Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν.Ροδόπης ‘ΠΕΡΠΑΤΩ’ ιδρύθηκε τo Σεπτέμβρη του 2002 από μία παρέα φίλων ΑμεΑ (Ατόμων με Αναπηρία) φίλων και συγγενών τους. Μέχρι σήμερα μετράει περίπου 300 μέλη με κινητική αναπηρία καθώς επίσης και 150 ενεργούς εθελοντές.

Από το 2005 και έπειτα εκπαιδεύει φοιτητές Κοινωνικής Διοίκησης, Κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας. Το 2003 ο Σύλλογος «ΠΕΡΠΑΤΩ» εντάχθηκε στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του τότε Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, ενώ το 2011. Γνωμοδοτήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ειδική πιστοποίηση του ως φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ακόμη, τον Αύγουστο του 2011, ο Σύλλογος πιστοποιήθηκε με διαχειριστική επάρκεια τύπου Β’ και Γ’, βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ 1429, για το κάτωθι πεδίο εφαρμογής: Σχεδιασμός, Ωρίμανση και Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων έργων (δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και  υπηρεσιών) και υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων με ίδια μέσα. Από το Μάιο του 2012 λειτουργεί πιλοτικά το Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης ως Κέντρο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης ΑμεΑ, με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Παράλληλα μέσα από μικρότερα έργα όπως το «Μπορείς και Εσύ» που έγινε σε συνεργασία με το Tipping Point και τη στήριξη των Σημείων Στήριξης, καθώς και μέσα από συνεργασίες με το Job Pairs ο Σύλλογος έχει ενεργεί δράση στην επαγγελματική ένταξη και την ενδυνάμωση  μέσα από Role-models (θετικά πρότυπα).

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων