15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Health Without Barriers: Πρόσβαση των κρατουμένων σε υπηρεσίες υγείας

Το Health Without Barriers άνοιξε τον δρόμο για την ανεμπόδιστη πρόσβαση των κρατουμένων σε υπηρεσίες υγείας.

 

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών όρισε το 1957 τους «Πρότυπους Ελάχιστους Κανόνες για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων» («Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners») οι οποίοι επικαιροποιήθηκαν το 2015, μετονομαζόμενοι σε Nelson Mandela Rules («NMR»). Σ’ αυτούς αναφέρονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των κρατουμένων στην υγεία, στην ανεμπόδιστη πρόσβαση στη διάγνωση και στη θεραπεία, αλλά και στην εμπιστευτικότητα των ιατρικών τους δεδομένων. Εφαρμόζονται στα ελληνικά σωφρονιστικά καταστήματα οι κανόνες του Ο.Η.Ε., 66 ολόκληρα χρόνια μετά τη θέσπισή τους;

Ο Γιώργος Καλαμίτσης, Πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας», περιγράφει την πραγματικότητα που έχει συναντήσει τα τελευταία 7 χρόνια που δραστηριοποιείται ο φορέας στις φυλακές όλης της χώρας. «Όταν ξεκινήσαμε το 2017  να υλοποιούμε το πρώτο μας πρόγραμμα που αφορούσε τη διάγνωση και τη διασύνδεση των κρατουμένων με το σύστημα υγείας, διαπιστώσαμε τις μεγάλες δυσκολίες που υπάρχουν στον συγκεκριμένο τομέα. Μεταξύ  αυτών, διαπιστώσαμε ότι ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας μέσα στη φυλακή ήταν το γεγονός ότι ένα ποσοστό κρατουμένων δεν διέθετε Α.Μ.Κ.Α. (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης), λόγω της απουσίας των απαραίτητων νομοποιητικών εγγράφων. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ένας μεγάλος αριθμός κρατουμένων δεν μπορούσε ούτε να κάνει εξετάσεις, ούτε να προχωρήσει σε θεραπείες για την ηπατίτιδα B&C ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα υγείας αντιμετώπιζε. Έτσι, αποφασίσαμε σε συνεργασία με την οργάνωση “Θετική Φωνή” να σχεδιάσουμε το πρόγραμμα “Health without Barriers”, με βασικούς σκοπούς την επίσημη καταγραφή των περιορισμών στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας σε 5 καταστήματα κράτησης και την ενίσχυση της συνηγορίας σε κρατικούς θεσμούς για τη θέσπιση μιας σειράς αλλαγών σχετικών με τα δικαιώματα των κρατουμένων, όπως η έκδοση Α.Μ.Κ.Α. για όλους ανεξαιρέτως τους κρατουμένους, ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, η τηλεϊατρική, η διασφάλιση της εμπιστευτικότητας κ.α.».

To άρθρο δημοσιεύθηκε στην Athens Voice.