ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ REPORTING

Υποβάλλονται εκθέσεις ανά τετράμηνο, σύμφωνα και με τις Οδηγίες προς Υποψηφίους Φορείς Υλοποίησης. Η τελική έκθεση έχει διακριτό περιεχόμενο, δείτε τον σχετικό όρο των Οδηγιών προς Υποψηφίους Φορείς Υλοποίησης.