ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η αρθρογραφία και τα αφιερώματα δεν είναι δράσεις επικοινωνίας.  Δράσεις είναι ό,τι οργανώνεται π.χ. μια Συνέντευξη τύπου, μια εκδήλωση, ένα εργαστήριο. Το αφιέρωμα στον τύπο, μία συνέντευξη, ένα αφιέρωμα, ή ένα Δελτίο Τύπου είναι μέσο επικοινωνίας (μέσω του οποίου δηλαδή (π.χ. του άρθρου) επικοινωνούμε τη δράση μας).

Οι δράσεις επικοινωνίας του επιχορηγούμενου έργου πρέπει να αφορούν το σύνολο του έργου και να εξυπηρετούν τους στόχους του. Οι καμπάνιες ευαισθητοποίησης και ενημερωτικές δράσεις, τα ντοκιμαντέρ, τα φεστιβάλ κλπ που αφορούν στο θέμα του έργου θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα παραδοτέα και όχι στο πλάνο επικοινωνίας. Για παράδειγμα, αν υλοποιείτε ένα έργο που αφορά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για το Human Trafficking, η εναρκτήρια εκδήλωση του έργου (στο οποίο θα παρουσιαστούν το έργο, οι στόχοι, οι εταίροι, η μεθοδολογία κλπ) είναι δράση επικοινωνίας. Όμως, όταν δημιουργήσετε μια ενημερωτική εκστρατεία για το τι είναι το Human Trafficking, πώς αναγνωρίζονται τα σημάδια θυματοποίησης κλπ, αυτό δεν είναι δράση επικοινωνίας αλλά παραδοτέο του έργου. Επομένως, μια δράση ενημέρωσης του κοινού για το έργο (και όχι για το θέμα, όπως στο παράδειγμά μας το Human Trafficking) δεν εμπίπτει στη κύρια δράση του έργου, αλλά αφορά μόνο τις δράσεις επικοινωνίας που καταγράφονται στο Πλάνο επικοινωνίας.

Γενικά, οι φορείς θα πρέπει να προϋπολογίζουν ό,τι μπορεί να εμπεριέχει κόστος (προσωπικό ή μη). Στο παράδειγμα αυτό, δεν κοστολογείται (ξανά) ο εργαζόμενος στο πρόγραμμα. Στο παράδειγμα όμως μιας συνέντευξης τύπου, θα πρέπει να κοστολογηθεί η εκδήλωση με ό,τι αυτή μπορεί να περιλαμβάνει (π.χ. αίθουσα,  μικρόφωνα, catering κλπ).

Παρακαλούμε ανατρέξτε στο σχετικό παράρτημα που υπάρχει στο έντυπο της αίτησης το οποίο αποτελεί και αναπόσπαστο τμήμα αυτής.