ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Active citizens fund: Ανακοίνωση κατανομής επιχορήγησης 661.387€ για τη στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow, με την ιδιότητα του Διαχειριστή Επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα, ανακοινώνουν τις οργανώσεις που επιλέχθηκαν να λάβουν επιχορήγηση στο πλαίσιο της 7ης ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Οργανωσιακές επιχορηγήσεις για τη στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών».

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της Κοινωνίας των Πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Η νέα επιχορήγηση του προγράμματος ύψους 661.387€ αφορά τη στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών. Πρόκειται για μία καινοτόμο για την Ελλάδα πρόσκληση που διαφέρει σημαντικά από τις προηγούμενες έξι του Προγράμματος Active citizens fund, καθώς παρέχει επιχορηγήσεις που θα στηρίξουν γενικές δράσεις των οργανώσεων, βάσει του πολυετούς στρατηγικού τους πλάνου, και όχι δράσεις στο πλαίσιο έργων συγκεκριμένης θεματικής. Η πρόσκληση αυτή εντάσσεται σε μια πιλοτική πρωτοβουλία του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), η οποία ανταποκρίνεται στο αίτημα των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών για επιχορήγηση βασικών λειτουργικών αναγκών τους που θα βοηθήσει στην εκπλήρωση των στρατηγικών τους στόχων και της αποστολής τους.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Οργανωσιακές επιχορηγήσεις για τη στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών» υποβλήθηκαν 52 συνολικά αιτήσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 5.

Ακολουθεί ο κατάλογος των οργανωσιακών επιχορηγήσεων με αλφαβητική σειρά, βάσει της ονομασίας του φορέα υλοποίησης:

Φορέας Υλοποίησης: Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία
Έργο: ΘΕσπιση ΟΡιζόντιου Οργανωσιακού και Στρατηγικού πλάνου 2023-2026 | ΘΕΟ.ΡΟ

Φορέας Υλοποίησης: Διογένης ΜΚΟ
Έργο: Ενδυναμώνοντας τη Σχεδία

Φορέας Υλοποίησης: ΕΔΡΑ – Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων
Έργο: Στο επίκεντρο ο άνθρωπος!

Φορέας Υλοποίησης: Καλλιστώ – Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση
Έργο: 20 χρόνια Καλλιστώ – Οι ανάγκες για στρατηγική & οργανωσιακή ανάπτυξη

Φορέας Υλοποίησης : Σπέσιαλ Ολύμπικς Ιντερνάσιοναλ – Ελλάς
Έργο: Ενισχύοντας τις στρατηγικές οργανωσιακές δράσεις των Special Olympics Hellas