ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Active citizens fund: Νέα πρόσκληση επιχορήγησης για τη στρατηγική ανάπτυξη οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow, με την ιδιότητα του Διαχειριστή Επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα, ανακοινώνουν την 7η ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Οργανωσιακές επιχορηγήσεις για τη στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών».

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους 13,5 εκ. €, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) της περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της Κοινωνίας των Πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Η πρόσκληση, ύψους 661.387€, στοχεύει στη στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών. Πρόκειται για μία καινοτόμο για την Ελλάδα πρόσκληση που διαφέρει σημαντικά από τις προηγούμενες έξι του Προγράμματος Active citizens fund, καθώς παρέχει επιχορηγήσεις που θα στηρίξουν γενικές δράσεις των οργανώσεων, βάσει του πολυετούς στρατηγικού τους πλάνου, και όχι δράσεις στο πλαίσιο έργων συγκεκριμένης θεματικής. Η πρόσκληση αυτή εντάσσεται σε μια πιλοτική πρωτοβουλία του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), η οποία ανταποκρίνεται στο αίτημα των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών για επιχορήγηση βασικών λειτουργικών αναγκών τους που θα βοηθήσει στην εκπλήρωση των στρατηγικών τους στόχων και της αποστολής τους.

Επιλέξιμοι φορείς υλοποίησης είναι φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών με νομική υπόσταση στην Ελλάδα, μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 300.000€ κατά τα οικονομικά έτη 2018, 2019, 2020 και πολυετές στρατηγικό πλάνο εργασιών.

Όλα τα σχετικά με την πρόσκληση έγγραφα, όπως οι οδηγίες προς υποψήφιους φορείς, το έντυπο της πρόσκλησης κ.α. είναι διαθέσιμα εδώ.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι η 15/2/2022.

H Dr. Jennifer Clarke, Διευθύντρια του Προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα, δηλώνει σχετικά:

«Για το Ίδρυμα Μποδοσάκη αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα η ανεύρεση νέων αποτελεσματικών τρόπων ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών. Γι’ αυτό είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα υλοποιήσουμε στο πλαίσιο του Active citizens fund, το οποίο διαχειριζόμαστε από κοινού με το SolidarityNow, μια καινοτόμο πρόσκληση που διευρύνει και εξελίσσει τον τρόπο επιχορήγησης της Κοινωνίας των Πολιτών στη χώρα μας. Με τη νέα πρόσκληση που επιχορηγεί λειτουργικές ανάγκες και γενικές δράσεις που συνδέονται με το στρατηγικό τους πλάνο, δίνεται η ευκαιρία στις οργανώσεις να ενασχοληθούν με την εξεύρεση μακροπρόθεσμων λύσεων στα πιο κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα, με τον τρόπο που οι ίδιες κρίνουν αποτελεσματικότερο. Οι κοινωνικές ανάγκες διευρύνονται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο και είναι ιδιαίτερα σημαντικό που η φιλοσοφία υποστήριξης της Κοινωνίας των Πολιτών συντονίζεται με τη νέα πραγματικότητα».

Η κα Αντιγόνη Λυμπεράκη, Γενική Διευθύντρια του SolidarityNow επισημαίνει σχετικά:

«Όλες και όλοι εμείς, στο SolidarityNow, νιώθουμε περηφάνεια για την καινοτομία του Προγράμματος Active Citizens Fund που συνδιαχειριζόμαστε με το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Είναι ένα πρόγραμμα που, αυτή τη φορά, απευθύνεται στην «καρδιά» της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα: στις οργανώσεις και στους φορείς που βρίσκονται διαρκώς δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη, που προσπαθούν ακαταπόνητα για το καλύτερο αποτέλεσμα. Για να πετύχουν στο δύσκολο έργο τους, χρειάζονται εκτός από αφοσιωμένη καρδιά επιπλέον και υλική ενίσχυση για ψύχραιμο μυαλό και διασφάλιση της ποιότητας.  Με τη νέα πρόσκληση επιχειρούμε ακριβώς αυτό, να ενισχύσουμε την «καρδιά και το μυαλό» της αλληλεγγύης συμβάλλοντας στην κάλυψη των αναγκών των ίδιων των οργανώσεων. Έτσι υποστηρίζουμε ολοκληρωμένα την ανεξαρτησία, την ευελιξία, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών τους, που έχουν ως τελικούς αποδέκτες τους πιο ευπαθείς συνανθρώπους μας».

 

Σχετικά με το Ίδρυμα Μποδοσάκη:

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη συνέχιση της προσφοράς του ιδρυτή του Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη στην ελληνική κοινωνία. Όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους. Προς επίτευξη του οράματός του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα που σχετίζονται με τους τέσσερις στρατηγικούς του πυλώνες: την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών. Από την ίδρυσή του ως σήμερα έχει διαθέσει περισσότερα από 450 εκ. ευρώ προς επίτευξη των σκοπών του.

Παράλληλα,  το Ίδρυμα Μποδοσάκη, αναγνωρίζοντας το μέγεθος των σημερινών κοινωνικών αναγκών, δρα σήμερα και ως καταλύτης δημιουργίας ενός πλαισίου ευρύτερης προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, διαχειριζόμενο πόρους τρίτων – Κληροδοτών, διεθνών φορέων, εταιρειών και άλλων μεγάλων δωρητών- που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα έκτακτης ανάγκης, όπως και προγράμματα για κρίσιμες ανάγκες εκπαίδευσης, υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών. Δείτε περισσότερα εδώ.

Σχετικά με το SolidarityNow:

Το SolidarityNow (SN) είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πιο ευπαθών και περιθωριοποιημένων ομάδων, χωρίς διάκριση. Όραμα της οργάνωσης είναι να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσει ώστε να διεκδικήσουν μια δικαιότερη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Το όραμα γίνεται πράξη μέσα από τρεις βασικούς στρατηγικούς πυλώνες: α) Προάσπιση της ασφάλειας και προστασίας, β) Υποστήριξη των ευκαιριών βιοπορισμού και της ένταξης στην αγορά εργασίας, γ) Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της κοινωνίας των πολιτών και προάσπιση των αξιών μιας ανοιχτής κοινωνίας. Το SolidarityNow έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα περισσότερους από 320.000 ανθρώπους, τόσο μέσω της απευθείας υλοποίησης προγραμμάτων όσο και μέσω δωρεών για την στήριξη δράσεων της κοινωνίας των πολιτών. Δείτε περισσότερα εδώ.