ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Ανακοινώθηκαν οι οργανώσεις που επιλέχθηκαν για το “Active Citizens Days”!

Ευχαριστούμε όλους τους φορείς που δήλωσαν ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν στην πρώτη συνάντηση #Active_Citizens_Days που θα πραγματοποιηθεί στο Όσλο, 10-11 Σεπτεμβρίου με θέμα την αγωγή του πολίτη (civic education). Σκοπός της συνάντησης είναι να έρθουν σε επαφή οργανώσεις από την Ελλάδα, τη Νορβηγία και τις υπόλοιπες δικαιούχες χώρες του ΕΟΧ, και να ανταλλάξουν εμπειρίες και καλά παραδείγματα σχετικά με το ρόλο και τη σημασία της αγωγής του πολίτη.
Οι 5 οργανώσεις που επιλέχτηκαν είναι:

Ίδρυμα Λαμπράκη, Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity, Place Identity GR-Clusters, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και Kmop.
Όλα τα έξοδα θα καλυφθούν από το Active Citizens Fund for Greece, Ταμείο για τις Διμερείς Σχέσεις.