ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Αθήνα: Σχεδιάζοντας μια πρόταση για το πρόγραμμα Active Citizens Fund (επιχορηγήσεις έως €300.000)

Σχεδιάζοντας μια πρόταση για το πρόγραμμα Active Citizens Fund – Αθήνα

Εργαστήριο για ΜΚΟ με εμπειρία σε χρηματοδοτικά προγράμματα (για αιτήσεις επιχορήγησης ως €300.000)

Σεράφειο δήμου Αθηναίων, Πειραιώς και Πέτρου Ράλλη, Αθήνα 118 54, Ισόγειο

 

Ο αριθμός συμμετοχών για το εργαστήριο «Σχεδιάζοντας μια πρόταση για το πρόγραμμα Active Citizens Fund – Αθήνα 22 Φεβρουαρίου 2019 (επιχορηγήσεις έως €300.000)» έχει καλυφθεί.

 

 Οι πληροφορίες που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων θα διατεθούν επίσης online με τη μορφή βίντεο με ελληνικούς υπότιτλους SDH (κωφούς και βαρήκοους).

9:30-10:00

Εγγραφές

10:00-12:00

«Γνώρισε τον εταίρο σου» (Αγγλική γλώσσα): Οι δύο πρώτες ώρες του εργαστηρίου, έχουν στόχο να φέρουν κοντά Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών από την Ελλάδα με Οργανώσεις από τις δωρήτριες χώρες, προκειμένου να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις, να εντοπίσουν τομείς κοινού ενδιαφέροντος και τελικά να διαμορφώσουν από κοινού συγκεκριμένες προτάσεις έργου που θα μπορούσαν να κατατεθούν στο πλαίσιο των ανοικτών προσκλήσεων ενδιαφέροντος του Προγράμματος Active Citizens Fund. Οι παρακάτω οργανώσεις από τις δωρήτριες χώρες έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν: The Norwegian Centre against Racism, Norwegian Organization for Asylum Seekers, Norwegian Association of Youth with disabilities, Norwegian Helsinki Committee, Icelandic Center for Human Rights

12:00-12:30

«Εισαγωγή στην έννοια του Advocacy» Μία εισαγωγή στο advocacy (συνηγορία) που αφορά ΜΚΟ και πρωτοβουλίες πολιτών και απαντά στα ακόλουθα ερωτήματα όπως τι είναι, σε τι εξυπηρετεί και ποιες είναι οι βασικές μέθοδοι που μπορούμε να ακολουθήσουμε.

12:30-13:00

«Case studies»: Παραδείγματα επιλέξιμων δραστηριοτήτων για τις ανοιχτές προσκλήσεις αιτήσεων με τίτλο «Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων» και «Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών»

13:00-14:00

Γεύμα δικτύωσης

14:00-18:00

«Σχεδιασμός έργων και τη συγγραφή προτάσεων»: Στο διαδραστικό σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν το εργαλείο «Καμβά Σχεδιασμού Έργου» (το οποίο θα είναι διαθέσιμο και στο διαδίκτυο) με στόχο τη διευκόλυνση του σχεδιασμού αποτελεσματικών έργων και θα συζητήσουν τη διαδικασία συγγραφής προτάσεων και τις πληροφορίες που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα διάφορα μέρη του εντύπου αίτησης.