ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2021

Διαγωνισμός «Έρευνα για την συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην ελληνική οικονομία»: Τέταρτο πρακτικό σχετικά με την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζόμενων

Σε συνέχεια της προκήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Έρευνα για την συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην ελληνική οικονομία» στο πλαίσιο του Active citizens fund, αναρτάται το τέταρτο πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) σχετικά με την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζόμενων και την τελική κατάταξη των προσφορών τους.