ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Δήλωση συμμετοχής για παροχή σχολίων (feedback) για τις απορριφθείσες αιτήσεις των προσκλήσεων 3 και 4

Όσοι φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών κατέθεσαν αίτηση στο πλαίσιο των προσκλήσεων 3. Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, και 4. Προάσπιση των ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και δεν επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση, μπορούν να αιτηθούν ανατροφοδότηση της αίτησής τους.

Για να προγραμματίσετε τηλεφωνική συνάντηση με τους Διαχειριστές και Διαχειρίστριες του προγράμματος, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα που ακολουθεί μέχρι τις 25 Νοεμβρίου 2020.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανατροφοδότηση σε αίτηση του Active citizens fund