ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Επιπλέον επιχορήγηση ύψους € 1,45 εκ. στο πρόγραμμα «Active Citizens Fund»

Η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτεντσάιν, δότριες χώρες του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ 2014-2021, γνωστού ως EEA Grants, ανακοινώνουν την κατανομή του αποθεματικού κονδυλίου ύψους 6.146.115 ευρώ στην περαιτέρω στήριξη των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στη διαχείριση υδάτινων πόρων, στην υποστήριξη των κοινοτήτων Ρομά και στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών.

Ειδικότερα, τα αποθεματικά κονδύλια των EEA Grants θα διατεθούν ως εξής:
• Το πρόγραμμα «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εξοικονόμηση Ενέργειας» με Διαχειριστή το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (KΑΠΕ) λαμβάνει επιπρόσθετη επιχορήγηση ύψους 2,5 εκ. ευρώ, τα οποία θα διοχετευθούν στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, σχολείων, αθλητικών κέντρων, πανεπιστημίων και εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων

• Το πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτινων Πόρων» με Διαχειριστή την Ειδική Υπηρεσία / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας λαμβάνει επιπλέον επιχορήγηση ύψους 1,2 εκ. ευρώ, τα οποία θα διατεθούν στην αειφορική διαχείριση του νερού.

• Το πρόγραμμα «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση Ρομά» με Διαχειριστή την Ειδική Υπηρεσία—Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων λαμβάνει επιπλέον επιχορήγηση ύψους 500.000 ευρώ, τα οποία θα διοχετευθούν σε δράσεις ενσωμάτωσης της κοινότητας Ρομά του Δήμου Κατερίνης

Το πρόγραμμα «Active Citizens Fund» με Διαχειριστή το Ίδρυμα Μποδοσάκη και τον οργανισμό SolidarityNow λαμβάνει επιπλέον επιχορήγηση ύψους 1.446.115 ευρώ, τα οποία θα διατεθούν σε έργα ενίσχυσης της ελληνικής κοινωνίας των πολιτών

• Το πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωσης της Φτώχειας» με Διαχειριστή την Human Rights 360 και την ΣΟΛ Crowe λαμβάνει επιπλέον επιχορήγηση ύψους 500.000 ευρώ, η οποία θα διατεθεί για τη στήριξη του Κέντρου Αλληλεγγύης Αθήνας.

Με αφορμή τις αποφάσεις των δότριων χωρών για την κατανομή του αποθεματικού, ο Πρέσβης της Νορβηγίας στην Ελλάδα και την Κύπρο, κ. Frode Overland Andersen, δηλώνει: «Τα συμπληρωματικά κονδύλια που ανακοινώνουμε σήμερα θα ενισχύσουν τον αντίκτυπο των EEA Grants σε τομείς κρίσιμους για την ελληνική οικονομία, όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειεας και η αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας. Θα εξακολουθήσουμε, επίσης, να υποστηρίζουμε την κοινωνία των πολιτών, τους ευπαθείς συνανθρώπους μας και τον αγώνα ενάντια στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Εκ μέρους των δότριων χωρών, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις ελληνικές αρχές για την αποτελεσματική διαχείριση των προγραμμάτων και για τη συνεργασία μας».
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Δημήτρης Σκάλκος επισημαίνει τα εξής: «Καλωσορίζουμε την κατανομή του αποθεματικού σε προγράμματα σημαντικά για την ελληνική κοινωνία και οικονομία, όπως τα προγράμματα για το περιβάλλον και την ενδυνάμωση των Ρομά. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη ανάμεσα στην Ελλάδα και στις δότριες χώρες, την κοινή πεποίθηση ότι εργαζόμαστε μαζί για την επιτυχή υλοποίηση των στόχων αλλά και των αξιών μας, καθώς επίσης και την αποτελεσματική διαχείριση από πλευράς των ελληνικών υπηρεσιών διαχείρισης».
Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων, κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης υπογραμμίζει:
«Μέσω του Προγράμματος “Διαχείριση Υδάτων” το Υπουργείο μας αντιμετωπίζει προκλήσεις που αφορούν σε ένα ζωτικό και πολύτιμο πόρο, το νερό, με στρατηγικό στόχο την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση και αξιοποίηση των πολύτιμων υδατικών μας πόρων. Η επιπλέον χρηματοδότηση έρχεται να ενισχύσει την αποτελεσματική μέχρι σήμερα προσπάθεια του Διαχειριστή του Προγράμματος για την επίτευξη του στόχου μας και τη συνεργασία μεταξύ των δοτριών χωρών και της Ελλάδας σε κρίσιμα θέματα, όπως η αειφορική διαχείριση του νερού».
O Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Γιώργος Σταμάτης σημειώνει: «Η εμπειρία έχει δείξει ότι τίποτα δεν μπορεί να επιτευχθεί για τους Ρομά, χωρίς τους Ρομά», εξηγεί ο ίδιος και συμπληρώνει: «Mας ευχαριστεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι η στόχευση των δότριων χωρών συμβαδίζει με το όραμα της νέας Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά 2021-2030. Το Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης Ρομά, μέσα από τις δράσεις του, θα συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων της νέας Εθνικής Στρατηγικής τόσο στο τομέα της στέγασης, προωθώντας τα πρότυπα της κοινωνικής κατοικίας, όσο και στην ενδυνάμωση μέσω της συμμετοχής των κοινοτήτων Ρομά σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο».
Ο Πρόεδρος του ΚΑΠΕ, Δρ. Σπύρος Οικονόμου δηλώνει: «Ο κοινωνικός χαρακτήρας των χρηματοδοτούμενων προτάσεων διασφαλίζει τη μεγιστοποίηση του οφέλους για πλήθος πολιτών που απολαμβάνουν τις υπηρεσίες του δημοσίου, καθιστούν τα δημόσια κτήρια και τις υποδομές λιγότερο ενεργοβόρες, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στον στόχο της κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης μέχρι το 2050».

O Διευθυντής Προγράμματος του Active Citizens Fund Greece, κ. Σωτήρης Λαγανόπουλος σημειώνει: «Η συμπληρωματική επιχορήγηση που λαμβάνει το πρόγραμμα Active Citizens Fund Greece θα συνεισφέρει τα μέγιστα στην επίτευξη των στόχων του ποργράμματος και θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη βιωσιμότητα και τις δυνατότητες του τομέα της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα. Είμαστε ευγνωμόνες στους δωρητές για τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα».

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωσης της Φτώχειας» κ. Χ. Φαλτσέτας, σημειώνει: «Είμαστε ιδαίτερα χαρούμενοι για τη συνέχιση της χρηματοδότησης του Κέντρου Αλληλεγγύης της Αθήνας, που είχε ήδη να επιδείξει πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Αυτή η νέα χρηματοδότηση συμβάλλει πραγματικά στα αποτελέσματα του έργου, καθώς ενισχύει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών στους πιο ευάλωτους συνανθρώπους μας και βοηθά στην αντιμετώπιση της φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων».

Λίγα λόγια για τα EEA Grants
O Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ | EEA Grants) αντιπροσωπεύει τη συνεισφορά της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και στην ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων με 15 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσα στις οποίες είναι και η Ελλάδα. Το ύψος της χρηματοδότησης για την Ελλάδα, στο πλαίσιο της παρούσας χρηματοδοτικής περιόδου, η οποία εκτείνεται ως το 2024, είναι 116,7 εκ. ευρώ.
Δείτε εδώ ένα σύντομο βίντεο για τη συνεισφορά των EEA Grants στην Ελλάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Ιστότοπος Πρεσβείας Νορβηγίας
Ιστότοπος Εθνικού Σημείου Επαφής (ΕΣΕ)