8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Έρευνα για τη συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην ελληνική οικονομία

Στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, που έχει ως διαχειριστές επιχορήγησης στην Ελλάδα το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow, πραγματοποιείται μια έρευνα που έχει ως σκοπό να μετρήσει και να αναδείξει την οικονομική διάσταση της προσφοράς των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στην ελληνική οικονομία, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Στόχος της έρευνας πεδίου σε Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών είναι να συλλέξει βασικά στοιχεία για την οικονομική δραστηριότητα των οργανώσεων, αποβλέποντας στη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των οργανώσεων και την περαιτέρω ενίσχυση του έργου της Κοινωνίας των Πολιτών στη χώρα μας.

Μπορείτε να συμμετάσχετε απαντώντας μέχρι την Τετάρτη 15/6 στο ερωτηματολόγιο που θα σας σταλεί μέσω του παρακάτω link: https://tinyurl.com/y8hnjrxc

Σημειώνεται ότι όλες οι πληροφορίες που θα παρασχεθούν είναι αυστηρά απόρρητες και εμπιστευτικές και τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν μόνο σε συγκεντρωτική μορφή (χωρίς αναφορές σε μεμονωμένες οργανώσεις). Η έρευνα έχει ως φορέα υλοποίησης το Ίδρυμα Μποδοσάκη και υπεργολάβο το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE).

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους ερευνητές του ΙΟΒΕ Ευαγγελία Βαλαβανιώτη (valavanioti@iobe.gr) και Svetoslav Danchev (danchev@iobe.gr).