ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Find your partner!

Find your partner!  Το νέο εργαλείο δικτύωσης και ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα!

Το Find your partner! είναι μία νέα πλατφόρμα, η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων capacity building του προγράμματος Active citizens fund, και αποσκοπεί στο να συγκεντρώσει όλους τους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών σε ένα σύγχρονο portal και να ενθαρρύνει νέες συνεργασίες μεταξύ των φορέων. Εκτός από τους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών (ΜΚΟ, ΑΜΚΕ, Κοιν.Σ.Επ, σύλλογοι, σωματεία, Ιδρύματα κ.α.), μπορούν να εγγραφούν οργανισμοί, επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς, όπως Πανεπιστήμια, δήμοι, κ.α.

Η διαδικασία είναι απλή:

Με την εγγραφή σας, δημιουργείτε ένα προφίλ και στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε άλλους φορείς για δικτύωση και συνεργασία, αναζητώντας τους από τα πεδία δραστηριοποίησης, ομάδα – στόχο, γεωγραφική περιοχή κ.α.

Σας προσκαλούμε να μπείτε στο Find your partner! portal, να εγγραφείτε και να καλέσετε με τη σειρά σας κι εσείς άλλους φορείς να εγγραφούν, ώστε να μεγαλώσει το δίκτυο της Κοινωνίας των Πολιτών.