ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Πρόσκληση συμμετοχής στο διήμερο συνέδριο με τίτλο “ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ: Ένα κλειδί για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στην Ευρώπη”

Εκπροσωπείτε μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση με έδρα την Ελλάδα και εμπειρία σε θέματα ισότητας των φύλων; Θέλετε να συμμετάσχετε στο διήμερο συνέδριο με τίτλο «ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ; Ένα κλειδί για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στην Ευρώπη» που θα πραγματοποιηθεί στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας, 31 Οκτωβρίου – 1η Νοεμβρίου 2019 και να ανταλλάξετε εμπειρίες με οργανώσεις και φορείς από άλλες ευρωπαϊκές χώρες; Εάν η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα είναι ναι, τότε μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και να μας στείλετε την αίτηση σας εδώ μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2019.

1 οργάνωση θα επιλεγεί να συμμετάσχει και όλα τα έξοδα θα καλυφθούν από το Active Citizens Fund for Greece.

Λίγα λόγια για το συνέδριο:

Το συνέδριο διοργανώνουν το Υπουργείο Εξωτερικών της Ισλανδίας, σε συνεργασία με την Επιτροπή για την Ιθαγένεια και την Ισότητα των Φύλων της Πορτογαλίας και τον Συνήγορο του Πολίτη για την ισότητα και την καταπολέμηση των διακρίσεων της Νορβηγίας.

Στόχοι του συνεδρίου είναι:

– Να φέρει σε επαφή εκπροσώπους οργανισμών που ασχολούνται ενεργά με θέματα ισότητας των φύλων από τις δωρήτριες χώρες και τα δικαιούχα κράτη του ΕΟΧ και να ενθαρρύνει τη μελλοντική συνεργασία στο πλαίσιο των Προγραμμάτων ΕΟΧ,

– Να βοηθήσει στην διάδοση και υιοθέτηση επιτυχημένων εργαλείων και τεχνικών σε θέματα ισότητας των φύλων, ιδίως της σκανδιναβικής προσέγγισης στα ζητήματα αυτά, και

– Να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών από την Ισλανδία, την Πορτογαλία, τη Νορβηγία και τα δικαιούχα κράτη του ΕΟΧ.