Στον σύνδεσμο που βρίσκεται στην ενότητα Downloads (sidebar) θα βρείτε κατάλογο με τις συχνές ερωτήσεις για το πρόγραμμα Active Citizens Fund και τις ανοιχτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος προς ΜΚΟ.

Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή το αρχείο “Συχνές Ερωτήσεις” πριν τη συμπλήρωση και αποστολή της αίτησής σας.

Επιπλέον ερωτήσεις μπορούν να σταλούν στον Διαχειριστή Επιχορήγησης το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης δεν υποχρεούται να απαντήσει σε διευκρινιστικές ερωτήσεις που θα δεχτεί μετά την παραπάνω ημερομηνία.

Σημειώστε, επίσης, πως δεν θα δοθούν ατομικές απαντήσεις σε ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις σας θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Συνεπώς,  σας προτρέπουμε να συμβουλεύεστε αυτή τη σελίδα τακτικά.

Οι ερωτήσεις πρέπει να αποστέλλονται μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση του εκάστοτε υπεύθυνου διαχειριστή προγραμμάτων (παρακαλούμε ανατρέξτε στις προσκλήσεις ενδιαφέροντος).