ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μπορεί κάποιος υπάλληλος του έργου να είναι και εθελοντής;

Όχι δεν μπορεί ένας υπάλληλος του έργου να είναι και εθελοντής.