ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

α) Διαφορά πλάνου εργασιών με στρατηγικό πλάνο (χρειάζονται και τα δύο; πώς διαφοροποιούνται;) (β) Οι μετρήσιμοι δείκτες αφορούν στις δράσεις και κατά συνέπεια στους στόχους ή χρειάζονται δείκτες και για τους στόχους και για τις δράσεις; (γ) Η περιγραφή της παρούσας κατάστασης του στρατηγικού πλάνου αφορά στην κατάσταση του αντικειμένου (πχ περιβάλλον) ή της οργάνωσης;

α) Το πλάνο εργασιών και το στρατηγικό πλάνο, είναι το ίδιο.

β) Οι μετρήσιμοι δείκτες αφορούν τις δράσεις.

γ)Η περιγραφή της παρούσας κατάστασης εντός του στρατηγικού πλάνου, αφορά στην κατάσταση της ίδιας της οργάνωσης.