ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Αν η ομάδα μου λειτουργεί ήδη δύο χρόνια χωρίς νομική μορφή, μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Οι άτυπες ομάδες δεν είναι επιλέξιμες ως φορείς υλοποίησης, είναι όμως επιλέξιμές ως εταίροι. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα 2.2.1  και 2.2.2 των Οδηγιών προς υποψηφίους.