ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αν μία πρόταση υποβληθεί από επιλέξιμο φορέα υλοποίησης, μπορεί μία Κοιν.Σ.Επ. να λειτουργήσει υποστηρικτικά στο έργο ως εταίρος (προσφέροντας τεχνογνωσία), δεδομένου ότι διαβάσαμε στον οδηγό (2.2.2) ότι οι Κοιν.Σ.Επ. θεωρούνται κερδοσκοπικοί φορείς και άρα δεν είναι επιλέξιμοι?

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας τόσο των φορέων υλοποίησης όσο και των εταίρων στον στο Οδηγό προς Υποψηφίους (σελ. 7 – 10). Ως προς τις Κοιν.Σ.Επ. να σημειώσουμε πως δεν είναι μεν επιλέξιμες ως φορείς υλοποίησης, ωστόσο είναι επιλέξιμες ως εταίροι. Επομένως μπορούν να ενταχθούν ως εταίροι σε κοινοπραξία για έργο που θα κατατεθεί από φορέα που, στο πλαίσιο του Προγράμματος, λογίζεται ως ΜΚΟ και είναι επιλέξιμος ως φορέας υλοποίησης.