ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αν οι εταίροι μας είναι Ακαδημαϊκά ιδρύματα τι δικαιολογητικά χρειάζεται να προσκομίσουν;

Τα ακαδημαϊκά ιδρύματα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα όπως κάθε εταίρος κάποιου φορέα υλοποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα 2.2.1 και 2.2.2 των Οδηγιών προς υποψήφιους.