ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Αν υπάρχει κεντρική οργάνωση και παράρτημα, μπορεί να υποβάλει την αίτηση το παράρτημα παρότι δεν έχει ΑΦΜ;

Μία ΜΚΟ που, πέραν των κεντρικών γραφείων, έχει και παραρτήματα εξακολουθεί να αποτελεί ενιαίο νομικό πρόσωπο, το οποίο και μόνον μπορεί να υποβάλει αίτηση.
Αν υπάρχουν κεντρικές και περιφερειακές οργανώσεις με χωριστές νομικές προσωπικότητες και άρα ΑΦΜ, μπορούν να υποβάλουν ξεχωριστές αιτήσεις.