ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Αν υποβάλλουμε την ίδια πρόταση και στις δύο ανοιχτές προσκλήσεις (επειδή δεν είμαστε σίγουροι σε ποια κατηγορία έχει περισσότερες πιθανότητες να κριθεί εντός θέματος) θα ακυρωθεί;

Δεν μπορεί να κατατεθεί η ίδια πρόταση έργου στις δυο ανοιχτές προσκλήσεις. Η κάθε πρόσκληση έχει διαφορετική θεματική στόχευση και διαφορετικά παραδοτέα.