ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Αναφέρεται στην πρόσκληση ότι τα εταιρικά σχήματα δεν είναι υποχρεωτικά, δηλαδή μπορεί κάποιος φορέας να υποβάλει μία πρόταση που να αφορά την υλοποίηση από τον ίδιο, ωστόσο θεωρείται πλεονέκτημα για την αξιολόγηση η ύπαρξη εταιρικού σχήματος;

Οι συνεργασίες ενθαρρύνονται από το Πρόγραμμα χωρίς ωστόσο να είναι υποχρεωτικές. Κριτήριο αξιολόγησης της αίτησης αποτελεί και η συνεργασία  με βαθμό 5/100 που θα αξιολογηθεί αντίστοιχα είτε η ποιότητα των προτεινόμενων συνεργασιών, εφόσον υπάρχουν, είτε η  αιτιολόγηση της μη ύπαρξης συνεργασιών εφόσον δεν υπάρχουν.