ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Αναφέρετε στις συχνές ερωτήσεις ως επιλέξιμη δαπάνη η καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος. Εννοείτε για εκπαιδευτικές δράσεις με άμεσους ωφελούμενους μέλη της ομάδας- στόχου ή και μέλη του φορέα που μπορεί να χρειαστεί να παρακολουθήσουν κάποια εκπαίδευση για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των δράσεων που θα υλοποιηθούν για την ομάδα- στόχο (π.χ. συμβουλευτική θυμάτων με SPTSD για τους εθελοντές και τους εργαζομένους της ΜΚΟ); Εάν ισχύει το δεύτερο, μπορεί να είναι επιλέξιμο το κόστος ακόμα και για εργαζόμενους που το κόστος τους δεν θα συμπεριληφθεί στο έργο; Σημειώνεται ότι θα ανήκουν στην ομάδα υλοποίησης, απλώς το κόστος τους θα υπερβαίνει το όριο του προϋπολογισμού, οπότε θα καλυφθεί από τον φορέα.

Αφορά το επίδομα που λαμβάνουν ωφελούμενοι – μέλη της ομάδας-στόχου, και όχι μέλη του φορέα υλοποίησης.